University of Oulu

Suikkala, Arja; Melender, Hanna-Leena; Kaakinen, Pirjo; Lehto, Juho; Rajala, Mira (2021) Palliatiivisen hoidon osaamista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla. Teoksessa Minna Hökkä, Juho Lehto, Sanna Heinonen, Arja Suikkala (toim.), Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 125/2021. EduPal – Koulutusta kehittämällä parempaa palliatiivista hoitoa (ss. 112-124). Kajaanin ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7219-78-2

Palliatiivisen hoidon osaamista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla

Saved in:
Author: Suikkala, Arja1; Melender, Hanna-Leena2; Kaakinen, Pirjo3;
Organizations: 1Diakonia-ammattikorkeakoulu
2Vaasan ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto
3Oulun yliopisto
4Tampereen Yliopisto
5Kajaanin ammattikorkeakoulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021092146753
Language: Finnish
Published: Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2021
Publish Date: 2021-09-21
Description:

Tiivistelmä

EduPal-hanke on perustunut parhaaseen mahdolliseen näyttöön. Hankkeessa on tuotettu uutta näyttöön perustuva tietoa sähköisten kyselyjen, työpajojen, haastattelujen, opetussuunnitelmaanalyysien ja järjestelmällisten katsausten avulla. Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on hyödynnetty laajasti palliatiivisen hoidon ammattilaisten, asiantuntijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja kansalaisten näkemyksiä. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkimus- ja koulutusyhteistyö on mahdollistanut vastavuoroisen asiantuntijuuden jakamisen, joustavat opintopolut ja opetustarjonnan laajentamisen sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijoille. EduPalhanke on ollut kansainvälisesti suunnan näyttäjänä näyttöön perustuvan palliatiivisen hoidon perusopetuksen sekä erikoistumiskoulutusten kehittämisessä. Hoitotyön ja lääketieteen opetussuunnitelmasuositusten juurruttamisen ohella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa tulee jatkossa suunnata simuloituihin ja autenttisiin potilaskontakteihin perustuvaan moniammatilliseen opetukseen sekä opettajien palliatiivisen hoidon opetuksen osaamiseen.

see all

Abstract

Competence in palliative care through research, development and innovation activities

The EduPal-project was based on the best available evidence. The project has produced new evidence-based knowledge through surveys, workshops, interviews, curriculum analyses and systematic reviews. For that purpose, the views of palliative care professionals, experts, teachers, students and citizens have been widely used in the research and development process. Research partnership and educational collaboration between universities of applies sciences and universities have fostered shared expertise between professionals from different faculties and disciplines, offered flexible study paths for students as well as expanded high-quality educational options over educational organizations. The EduPal-project has received international attention through international collaboration and now the development of palliative care education continues also at the European level. In addition to implementing the curriculum recommendations in nursing and medical education, research, development and innovation activities should be focused on in palliative care education for the multidisciplinary personnel and students, especially on use of simulated and authentic patient contacts in education, and teachers’ competence of teaching palliative care.

see all

Series: Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja. B, Raportteja ja selvityksiä
ISSN: 1458-915X
ISSN-L: 1458-915X
ISBN: 978-952-7219-78-2
Issue: 125/2021
Pages: 112 - 124
Host publication: EduPal : koulutusta kehittämällä parempaa palliatiivista hoitoa
Host publication editor: Hökkä, Minna
Lehto, Juho
Heinonen, Sanna
Suikkala, Arja
Type of Publication: D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kajaanin ammattikorkeakoulu oy. All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.