University of Oulu

Nikkinen, Hilkka; Gissler, Mika; Klemetti, Reija (2021) Raskaus ja synnytys yli 35-vuotiaana. Lääkärilehti 76(33): 1637-1643. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/raskaus-ja-synnytys-yli-35-vuotiaana/

Raskaus ja synnytys yli 35-vuotiaana

Saved in:
Author: Nikkinen, Hilkka1,2; Gissler, Mika3,4,5; Klemetti, Reija6
Organizations: 1Oys, synnytys- ja naistentautien klinikka
2Oulun yliopisto, Pedegotutkimusyksikkö
3Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tietopalveluosasto
4Karoliininen instituutti, neurobiologian, hoitotieteen ja yhteiskunnan laitos
5Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
6Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021101250686
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2021
Publish Date: 2021-10-12
Description:

Tiivistelmä

Raskauteen liittyvät riskit alkavat kasvaa lineaarisesti 35 ikävuoden jälkeen. Ikääntyminen lisää alku- ja loppuraskauteen liittyvien ongelmien, synnytykseen liittyvien komplikaatioiden sekä vasta­syntyneen sairastuvuuden ja kuolleisuuden riskiä. Absoluuttiset riskit ovat pieniä, ja useimmiten raskaudet ja synnytykset sujuvat hyvin. Riskien kasvu näkyy erityisesti yli 40-vuotiailla ensisynnyttäjillä.

see all

Abstract

Pregnancy and childbirth in mothers of advanced age

While the mean age of childbearing women is increasing worldwide, the proportion of mothers giving birth at advanced age is increasing. The definition of advanced maternal age varies in different studies, but there is evidence of a linear increase in adverse pregnancy outcomes after 35 years of age. Ageing increases the risks of early and late pregnancy complications, delivery complications and neonatal morbidity and mortality but the absolute risks are minor and most pregnancies and childbirths go well. Especially primiparas over 40 years of age are at risk for adverse pregnancy outcomes.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 76
Issue: 33
Pages: 1637 - 1643
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Copyright information: © 2021 Lääkärilehti.