University of Oulu

Ylikoski, J. (2021). Abessiivin apologia. Puhe Ja Kieli, 41(2), 139–157. https://doi.org/10.23997/pk.110924

Abessiivin apologia

Saved in:
Author: Ylikoski, Jussi1
Organizations: 1Oulun yliopisto & Sámi allaskuvla
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021101951615
Language: Finnish
Published: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 2021
Publish Date: 2021-10-19
Description:

Abstrakti

Suomen kieliopin kuvauksissa on tapana esittää viisitoista nominien sijaa. Niiden olemusta ja tehtäviä on kuvattu paljon, mutta frekvenssiltään vähäisin abessiivi on saanut vain vähän huomiota. Vaikutusvaltaisimmatkin kielen kuvaukset ovat luonnehtineet abessiivia marginaaliseksi, vajaakäyttöiseksi, epäproduktiiviseksi ja syntaksiltaan adverbimaiseksi. Tämä tutkimus haastaa vallitsevat käsitykset abessiivista. Tutkimusmateriaalina ovat laajat kirjoitettua nykysuomea edustavat korpukset, joiden valossa abessiivi paljastuu täysin produktiiviseksi substantiivin taivutuskategoriaksi. Erityistä huomiota saa abessiivilausekkeiden syntaksi, joka osoittaa abessiivilla olevan useimmat substantiiveille ja sijoille tyypilliset ominaisuudet: abessiivimuotoisia substantiiveja voivat määrittää monenlaiset adjektiivit, genetiivit ja relatiivilauseet. Sen sijaan aiemmista väitteistä poiketen abessiiveilla ei voi osoittaa olevan erityisiä ominaisuuksia, joiden perusteella ne olisivat selvästi adverbimaisempia kuin muut sijat.

see all

Abstract

The Finnish grammars customarily present a case system of fifteen morphological cases. Most of them have gained a lot of attention from grammarians, but the most infrequent case, abessive (-tta/-ttä ‘without’) has remained little studied. Instead, even the most authoritative descriptions have characterized the abessive as a marginal, defective, unproductive and adverb-like category. This paper questions the prevailing view. Based on data drawn from large corpora of modern written Finnish, it is shown that the abessive is a highly productive morphological category. Special attention is given to the syntax of the abessive phrase, and the data show that the abessive has most features characteristic of nouns: they may be accompanied by various adjectival modifiers as well as by genitive modifiers and postmodifying relative clauses. Moreover, contrary to earlier claims there are no specific features that would make abessive forms derivational adverbs any more than other cases of the language.

see all

Series: Puhe ja kieli
ISSN: 1458-3410
ISSN-E: 2342-7213
ISSN-L: 1458-3410
Volume: 41
Issue: 2
Pages: 139 - 157
DOI: 10.23997/pk.110924
OADOI: https://oadoi.org/10.23997/pk.110924
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 612 Languages and literature
Subjects:
Copyright information: © 2021 Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ja kirjoittaja.