University of Oulu

Suikkala, A., Melender, H-L, Kaakinen, P., Pykäläinen, T., Tohmola, A. & Hökkä, M. 2020. Palliatiivisen hoidon osaamisen kehittäminen edellyttää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa : Edupal-hanke kehittäjänä Teoksessa Näkökulmia osallistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan : Diakonia ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 5 (toim. Helminen J.), s. 89-96. Helsinki: Diakonia ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-348-3

Palliatiivisen hoidon osaamisen kehittäminen edellyttää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa : EduPal-hanke kehittäjänä

Saved in:
Author: Suikkala, Arja1; Melender, Hanna-Leena2; Kaakinen, Pirjo3;
Organizations: 1Diakonia-ammattikorkeakoulu
2Vaasan ammattikorkeakoulu
3Oulun yliopisto
4Lapin ammattikorkeakoulu
5Kajaanin ammattikorkeakoulu
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021111054584
Language: Finnish
Published: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2020
Publish Date: 2021-11-10
Description:

Tiivistelmä

Laadukas, näyttöön perustuva palliatiivinen hoito on jokaisen ihmisoikeus. Tämä edellyttää riittävän koulutuksen ja osaamisen omaavaa henkilöstöä palliatiivisen hoidon eri tasoille. Palliatiivisen hoidon koulutuksessa tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on saumattomasti integroitu koulutuksen sisällölliseen ja pedagogiseen kehittämistoimintaan. Tässä artikkelissa kuvataan palliatiivisen hoidon koulutuksen kehittämiseen liittyvää TKI-toimintaa EduPal-hankkeessa, joka on toteutunut monialaisesti tiiviissä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen sekä keskeisten työelämän sidosryhmien kanssa. EduPal-hanke on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä, sillä hankkeessa tarkastellaan mittavasti ja moniammatillisesti palliatiivisen hoidon opetuksen nykytilaa ja kehitetään perus- ja erityistason osaamisen kuvauksia, opetussuunnitelmasuosituksia sekä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä.

see all

Series: Diak työelämä
ISSN: 2343-2187
ISSN-E: 2343-2195
ISSN-L: 2343-2187
ISBN: 978-952-493-348-3
ISBN Print: 978-952-493-347-6
Issue: 18
Host publication: Näkökulmia osallistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan : Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 5
Host publication editor: Helminen, Jari
Type of Publication: D2 Article in a professional research book (incl. editor’s introduction)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2020 tekijät ja Diakonia-ammattikorkeakoulu CC BY-NC-ND 4.0.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/