University of Oulu

Vehkalahti, Kaisa; Aapola-Kari, Sinikka (2021) Laadullinen seurantatutkimus nuorista : tutkimusasetelma, menetelmät ja aineistot. Teoksessa: Kaisa Vehkalahti, Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.) Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja: Vol. 235. Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen : laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa (ss. 25-54). Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Laadullinen seurantatutkimus nuorista : tutkimusasetelma, menetelmät ja aineistot

Saved in:
Author: Vehkalahti, Kaisa1,2; Aapola-Kari, Sinikka3
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Jyväskylän yliopisto
3Nuorisotutkimusseura
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021112456716
Language: Finnish
Published: Nuorisotutkimusverkosto, 2021
Publish Date: 2021-11-24
Series: Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura)
ISSN: 1799-9219
ISSN-L: 1799-9219
ISBN: 978-952-372-026-8
Issue: 235
Pages: 25 - 54
Host publication: Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen : laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa
Host publication editor: Vehkalahti, Kaisa
Aapola-Kari, Sinikka
Armila, Päivi
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Funding: Luku liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen Lives over Time: Birth Cohort Studies as a Form of Knowledge-Production, from the Second World War to the Present (SA 318458, Hakosalo, Oulun yliopisto).
Academy of Finland Grant Number: 318458
Detailed Information: 318458 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © 2021 Nuorisotutkimusseura.