University of Oulu

Tolonen, Tarja; Vehkalahti, Kaisa; Aapola-Kari, Sinikka (2021) Toiveita ja tulevaisuuksia : nuorten koulutukselliset jatkumot ja säröt toisella asteella. Teoksessa: Kaisa Vehkalahti, Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.) Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja: Vol. 235. Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen : laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa (ss. 109-150). Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Toiveita ja tulevaisuuksia : nuorten koulutukselliset jatkumot ja säröt toisella asteella

Saved in:
Author: Tolonen, Tarja1; Vehkalahti, Kaisa2,3; Aapola-Kari, Sinikka4
Organizations: 1Helsingin yliopisto
2Oulun yliopisto
3Jyväskylän yliopisto
4Nuorisotutkimusseura
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021112456721
Language: Finnish
Published: Nuorisotutkimusverkosto, 2021
Publish Date: 2021-11-24
Series: Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura)
ISSN: 1799-9219
ISSN-L: 1799-9219
ISBN: 978-952-372-026-8
Issue: 235
Pages: 109 - 150
Host publication: Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen : laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa
Host publication editor: Vehkalahti, Kaisa
Aapola-Kari, Sinikka
Armila, Päivi
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Funding: Luku liittyy Valtioneuvoston kanslian rahoittamaan Purkutalkoot-hankkeeseen (Aapola-Kari, Nuorisotutkimusverkosto) sekä Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen Rural Generations on the Move. Cultural History of Rural Youth, 1950–2020 (SA 323105, Vehkalahti, Oulun yliopisto).
Academy of Finland Grant Number: 323105
Detailed Information: 323105 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © 2021 Nuorisotutkimusseura.