University of Oulu

Vehkalahti, Kaisa; Armila, Päivi (2021) Uusiin suuntiin : nuorten muuttoliike peruskoulun ja toisen asteen opintojen välisessä nivelvaiheessa. Teoksessa: Kaisa Vehkalahti, Sinikka Aapola-Kari & Päivi Armila (toim.) Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja: Vol. 235. Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen : laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa (ss. 151-174). Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Uusiin suuntiin : nuorten muuttoliike peruskoulun ja toisen asteen opintojen välisessä nivelvaiheessa

Saved in:
Author: Vehkalahti, Kaisa1,2; Armila, Päivi3
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Jyväskylän yliopisto
3Itä-Suomen yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021112456724
Language: Finnish
Published: Nuorisotutkimusverkosto, 2021
Publish Date: 2021-11-24
Series: Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura)
ISSN: 1799-9219
ISSN-L: 1799-9219
ISBN: 978-952-372-026-8
Issue: 235
Pages: 151 - 174
Host publication: Sata nuorta, sata polkua aikuisuuteen : laadullinen seurantatutkimus Nuoret ajassa
Host publication editor: Vehkalahti, Kaisa
Aapola-Kari, Sinikka
Armila, Päivi
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Funding: Luku liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan hankkeeseen Rural Generations on the Move. Cultural History of Rural Youth, 1950–2020 (SA 323105, Vehkalahti, Oulun yliopisto).
Academy of Finland Grant Number: 323105
Detailed Information: 323105 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © 2021 Nuorisotutkimusseura.