University of Oulu

Strandberg, Timo; Pitkälä, Kaisu; Sipilä, Sarianna (2021) Sarkopenia – lihasmassan ja -voiman kato. Lääkärilehti 76(5), 267-272. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/sarkopenia-ndash-lihasmassan-ja-voiman-kato/

Sarkopenia : lihasmassan ja -voiman kato

Saved in:
Author: Strandberg, Timo1,2; Pitkälä, Kaisu1; Sipilä, Sarianna3
Organizations: 1Helsingin yliopisto ja HUS
2Oulun yliopisto, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö
3Jyväskylän yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021112657178
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2021
Publish Date: 2021-11-26
Description:

Tiivistelmä

Sarkopenia tarkoittaa etenevää yleistynyttä lihasmassan ja -voiman vähenemistä. Se ei ole ikään sidottu, mutta se on tavallisempi vanhalla iällä. Patofysiologia on monimutkainen ja etiologia moninainen. Tehokas ehkäisy edellyttää elämänaikaisia toimia. Sarkopenia lisää merkittävien kliinisten tapahtumien riskiä, mm. kaatumisia, toimintakyvyn heikentymistä ja gerastenian kehittymistä. Toistaiseksi paras hoito koostuu lihasvoimaharjoitusten ja ravitsemushoidon yhdistämisestä. Spesifisiä lääkehoitomahdollisuuksia tutkitaan.

see all

Abstract

Sarcopenia is a progressive and generalized reduction of both skeletal muscle mass and muscle strength. Sarcopenia is associated with increased risk of significant clinical outcomes, such as falls, reduced function and development of frailty. Although not age-dependent, the incidence of sarcopenia increases with age. Sarcopenia has a multifactorial aetiology and its pathogenesis is complicated and as yet poorly understood. Effective prevention requires life-course measures. The present treatment possibilities include combining of resistance exercise and nutritional treatment; specific drug treatments are under investigation.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 76
Issue: 5
Pages: 267 - 272
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © Lääkärilehti 2021.