University of Oulu

Tahvanainen, Marketta; Riipinen, Pirkko; Jääskeläinen, Erika; Halt, Anu-Helmi (2021) Miten itsemurhariskiä voidaan arvioida? Duodecim 137(9):925-32, https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15799.pdf

Miten itsemurhariskiä voidaan arvioida?

Saved in:
Author: Tahvanainen, Marketta1,2; Riipinen, Pirkko1; Jääskeläinen, Erika3,4;
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki
3Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
4Psykiatrian klinikka, OYS
5Neurotieteen tutkimusyksikkö, psykiatria, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021112657191
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2021
Publish Date: 2022-05-06
Description:

Tiivistelmä

Suomi on muihin Pohjoismaihin verrattuna suuren itsemurhakuolleisuuden maa. Yksilöllistä itsemurhariskiä ei nykyisillä menetelmillä pystytä luotettavasti määrittämään, mutta suhteellista riskin suurenemista voidaan arvioida selvittämällä riskitekijöiden kasautumista ja potilaan elämäntilannetta kokonaisuutena. Merkittävin yksittäinen itsemurhan riskitekijä on aiempi itsemurhayritys. Muita merkittäviä itsemurhan riskitekijöitä ovat muun muassa mielenterveyden häiriöt, kuten mielialahäiriöt, psykoosit, persoonallisuushäiriöt ja päihdehäiriöt, sekä tietyt sosiodemografiset tekijät kuten työttömyys. Toivottomuus oirekuvassa on diagnoosista riippumatta suuren riskin merkki. Riskiä arvioitaessa tulee itsemurha-ajatuksista kysyä potilaalta suoraan. Myös strukturoituja kyselyjä voidaan käyttää riskinarvion tukena. Arviossa tulee pyrkiä kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen potilaan psyykkisestä voinnista ja ajankohtaisista kuormitustekijöistä. Myös suojaavien tekijöiden kartoittaminen on osa onnistunutta kokonaisarviota.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 137
Issue: 9
Pages: 925 - 932
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.