University of Oulu

Erika Jääskeläinen, Matti Isohanni, Sanna Huhtaniska, Matti Penttilä, Johannes Lieslehto, Markku Timonen, Hannu Koponen ja Jouko Miettunen (2021) Mielenterveyshäiriöiden riskitekijät ja taudinkulku Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa. Duodecim 137(4):343-350, https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16071.pdf

Mielenterveyshäiriöiden riskitekijät ja taudinkulku Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa

Saved in:
Author: Jääskeläinen, Erika1; Isohanni, Matti2; Huhtaniska, Sanna2,3;
Organizations: 1Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto ja psykiatrian klinikka, OYS
2Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
3Vaasan keskussairaala
4Työterveys Virta, Oulu
5Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala, psykiatrian toimiala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021112657192
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2021
Publish Date: 2022-02-24
Description:

Tiivistelmä

Kohortti- ja rekisteritutkimuksilla on merkittävä rooli mielenterveyshäiriöiden riskitekijöiden, ennusteen ja hoidon selvittämisessä. Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1966 (Kohortti 66) on tutkittu vuodesta 1990 alkaen mielenterveyshäiriöitä, erityisesti skitsofreniaa ja myös masennusta. Tulosten mukaan skitsofreniaa ennustavat useat varhaiset raskauteen, synnytykseen ja kehitykseen liittyvät tekijät. Skitsofreniaan liittyy muutoksia aivojen rakenteessa ja kognitiivisessa suorituskyvyssä sekä somaattisen terveyden ongelmia. Ennuste on usein epätyydyttävä. Masennuksen osalta on löydetty riskitekijöitä lapsuudesta aikuisuuteen sekä suurentunut somaattisen oheissairastavuuden riski. Kohortissa 66 on tutkittu myös muun muassa persoonallisuushäiriöitä, somatisaatio-oireita, alkoholinkäyttöä ja temperamenttipiirteitä. Tutkimustulokset ovat lisänneet tietoa psykiatristen häiriöiden riskitekijöistä, taudinkulusta ja hoidosta.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 137
Issue: 4
Pages: 143 - 350
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.