University of Oulu

Kauppi, V.-M. (2021). Älykkään toiminnan kontekstit – deweyläinen näkökulma kasvatuksen dekontekstualisaatioon. Kasvatus, 52(4), 388–400. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatus/article/view/112372

Älykkään toiminnan kontekstit : deweyläinen näkökulma kasvatuksen dekontekstualisaatioon

Saved in:
Author: Kauppi, Veli-Mikko1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: accepted version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021120358851
Language: Finnish
Published: Koulutuksen tutkimuslaitos, 2021
Publish Date: 2022-11-25
Description:

Abstrakti

Filosofinen tarkasteluni jäsentää kasvatuksen dekontekstualisaatiota kolmeen ongelmakenttään John Deweyn älykkään toiminnan teorian pohjalta. Ensimmäinen ongelmakenttä — sosiaalinen dekontekstualisaatio — seuraa siitä, että yksilöä ei hahmoteta osana sosiaalisia kontekstejaan. Yksilön dekontekstualisointi sosiaalisista suhteistaan riippumattomaksi toimijaksi rajoittaa älykästä yhteistoimintaa. Tarkasteluni toinen kasvatuksen ongelmakenttä — tiedon dekontekstualisaatio — syntyy siitä, että älykäs toiminta typistyy konkreettisesta maailmasta irrotettujen, tiedoksi miellettyjen sisältöjen ja tapojen omaksumiseksi. Tähän kenttään liittyvien ongelmien ratkaisu kytkeytyy edelleen haitallisten valtarakenteiden purkuun kasvatuksen keinoin. Kolmas ongelmakenttä — kasvatuksen yhteiskunnallinen dekontekstualisaatio — liittyy siihen, että kasvatuksen suhde yhteiskuntaan ei rakennu mielekkäällä tavalla. Kasvatus esitetään joko yhteiskunnasta irrallisena tai vaihtoehtoisesti sen toimintamallit, ongelmanratkaisut ja ihanteet tuodaan kritiikittä muista konteksteista. Argumentoin, että olemassa oleva yhteiskunta määrittää perustavanlaatuisesti kasvatuksen toiminnan kontekstin ja lähtökohdat, mutta siitä ei voi suoraan johtaa kasvatukseen valmiita ratkaisuja tai täydellisiä ideaaleja. Ollakseen älykästä toimintaa kasvatus ei voi olla vain väline ennalta lukittujen päämäärien saavuttamiseksi.

see all

Series: Kasvatus
ISSN: 0022-927X
ISSN-L: 0022-927X
Volume: 52
Issue: 4
Pages: 388 - 400
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kirjoittajat & Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry.