University of Oulu

Veivo, Lea; Mäntykivi, Kirsi 82021) Pedagoginen konsultaatio osana erityisopettajan työtä. e-Erika 1/2021, 16-22. https://journals.helsinki.fi/e-erika/article/view/1588

Pedagoginen konsultaatio osana erityisopettajan työtä

Saved in:
Author: Veivo, Lea1; Mäntykivi, Kirsi2
Organizations: 1LeaWe -koulutuskeskus
2Oulun yliopisto kasvatustieteiden tiedekunta
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021120959921
Language: Finnish
Published: Helsingin yliopisto Koulutuksen arviointikeskus, 2021
Publish Date: 2021-12-09
Description:

Abstrakti

Tässä artikkelissa esittelemme tutkimustamme siitä, millaisia käsityksiä erityisopettajilla on pedagogisesta konsultaatiosta opettajien työssä ja koulun toimintakulttuurissa. Tutkimustulosten mukaan erityisopettajat kokevat pedagogisen konsultaation yhteistyönä ja osaamisen jakamisena, jolloin muille opettajille mahdollistuu riittävä tuki erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Tutkimuksen mukaan keskeistä on, että erityisopettajilla on riittävät resurssit sekä mahdollisuus osallistua pedagogiseen johtamiseen ja erityisen tuen prosessien kehittämiseen. Tämä mahdollistuu oppilaitosjohdon tuella, jolloin voidaan puhua jaetusta johtamisesta. Pedagoginen konsultaatio voi tällöin osaltaan kehittää koulun toimintakulttuuria inklusiiviseen suuntaan.

see all

Series: eEriKa
ISSN: 1458-1841
ISSN-E: 2243-0075
ISSN-L: 1458-1841
Issue: 1
Pages: 16 - 22
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kirjoittajat. CC BY 4.0.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/