University of Oulu

Vaattovaara, V. & Ylitapio-Mäntylä, O. (2021). Eritapainen toimijuus koulutusvalinnoissa ja työelämässä. Aikuiskasvatus, 41(4), 306–318. https://doi.org/10.33336/aik.112752

Eritapainen toimijuus koulutusvalinnoissa ja työelämässä

Saved in:
Author: Vaattovaara, Virpi1; Ylitapio-Mäntylä, Outi2
Organizations: 1Lapin yliopisto
2Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021122262924
Language: Finnish
Published: Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, 2021
Publish Date: 2021-12-22
Description:

Abstrakti

Tarkastelemme eri-ikäisten aikuisten koulutusvalintoja ja kokemuksia työelämästä. Pohdimme toimijuuden rakentumista sukupuolitapaisten toistojen tuloksena koulutuksessa ja työelämässä. Sukupuoli ohjaa usein valitsemaan sille merkittyjä koulutusaloja ja työtehtäviä. Kun toimijat ajatellaan samankaltaisiksi sukupuolen määrittämänä, uusinnetaan samalla yhteiskunnassa vallitsevia odotuksia. Erilaisten ja eritapaisten valintojen kautta on kuitenkin mahdollista purkaa tai muuttaa vallitsevia toimijuuksia määritteleviä diskursseja. Ensimmäinen aineistomme sisältää aikuisten kirjoitelmia ja haastatteluja, toinen koostuu varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden portfoliokirjoituksista. Luimme aineistoja ristiin toimijuusanalyysiin liittyvien modaliteettien täytyä, voida, tuntea, haluta, kyetä ja osata avulla. Kysymme, 1) millä tavoin sukupuolitapaisuus ohjaa koulutusvalintoja ja työelämän käytäntöjä ja 2) millaisilla modaalisilla ehdoilla valinnat mahdollistavat eritapaisen toimijuuden. Tulosten mukaan ymmärrystä sukupuolitapaisuudesta voidaan laajentaa, ja eritapaisuus voidaan nähdä toimijuuden mahdollisuutena sekä vastarintana odotetuille ja normitetuille valinnoille. Tutkimuksemme osoittaa, että koulutuksen ja työelämän vakiintuneita käytäntöjä kohtaan esiintyy tottelemattomuutta ja epäilyä. Samanaikaisesti tuloksemme paljastavat kahlittuja sukupuolittuneita tiloja, joissa mukaudutaan perinteisiin, diskursiivisiin toimijuuksiin.

see all

Series: Aikuiskasvatus
ISSN: 0358-6197
ISSN-E: 2490-0427
ISSN-L: 0358-6197
Volume: 41
Issue: 4
Pages: 306 - 318
DOI: 10.33336/aik.112752
OADOI: https://oadoi.org/10.33336/aik.112752
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2021 kirjoittajat. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/