University of Oulu

Anttila, Vesa; Juvonen, Tatu; Satta, Jari; Kohonen, Mika; Jaakkola, Pekka (2021) Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus 2020-luvulla. Lääkärilehti 76(3), 113-118. https://www.laakarilehti.fi/pdf/2021/SLL32021-113.pdf

Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus 2020-luvulla

Saved in:
Author: Anttila, Vesa1; Juvonen, Tatu2; Satta, Jari3;
Organizations: 1TYKS Sydänkeskus
2HUS Sydän- ja keuhkokeskus
3OYS
4TAYS Sydänsairaala
5KYS Sydänkeskus
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201111836
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2021
Publish Date: 2022-01-11
Description:

Tiivistelmä

Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksella voidaan helpottaa oireita ja vähentää kuoleman riskiä iskeemistä sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla. Ohitusleikkauksella saavutetaan erinomaiset pitkäaikaistulokset. Se on suositeltava revaskularisaatiomuoto varsinkin pitkälle edenneen ja vasenta päärunkoa ahtauttavan sepelvaltimotaudin hoidossa. Diabeetikoilla ohitusleikkauksella saavutetaan pitkäaikaisempi hoitotulos kuin perkutaanisella ­pallolaajennus- ja verkkoputkihoidolla. Suomessa on merkittäviä alueellisia eroja sepelvaltimotaudin revaskularisaatiomuotojen käytössä.

see all

Summary

Coronary artery bypass grafting surgery relieves symptoms and reduces the risk of death in patients with ischaemic coronary artery disease. Bypass surgery has excellent long-term results and, according to recent studies, it is a recommended form of revascularization especially in the treatment of advanced and left main coronary artery disease. In diabetics, the outcome of bypass surgery appears to be longer lasting than the outcome of percutaneous coronary intervention. With increasing research data, the treatment of coronary artery disease can be tailored more and more precisely to each patient, and bypass surgery continues to play an important role in this. There are significant regional differences in the use of the different forms of revascularization in coronary artery disease in Finland.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 76
Issue: 3
Pages: 113 - 118
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology
Subjects:
Copyright information: © Lääkärilehti 2021.