University of Oulu

Timo Tuovinen, Jarmo Reponen, Veli-Matti Isoviita, Tuomas Koskela, Anna Levy, Jarmo Pääkkönen, Niklas Ravaja, Teijo Saari, Mikko Taina, Paula Veikkolainen, Alpo Värri ja Petri Kulmala (2021) Sähköisten terveyspalveluiden opetus lääketieteessä. Duodecim 137(17): 1807-1813, https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16387.pdf

Sähköisten terveyspalveluiden opetus lääketieteessä

Saved in:
Author: Tuovinen, Timo1,2; Reponen, Jarmo3,2; Isoviita, Veli-Matti4;
Organizations: 1Oulun yliopisto, MEDigi-hanke
2Oulun yliopistollinen sairaala
3Oulun yliopisto
4Finla Työterveys
5Tampereen yliopisto
6PSHP, perusterveydenhuollon yksikkö
7Oulun yliopisto, Centre for Health and Technology
8Helsingin yliopisto
9Turun yliopisto
10Turun yliopistollinen keskussairaala
11Itä-Suomen yliopisto
12Kuopion yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201121897
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2021
Publish Date: 2022-09-08
Description:

Tiivistelmä

Digitalisaation myötä terveydenhuollon toiminnot muuttuvat nopeasti, ja sähköiset työkalut sekä palvelut ovat jo arkipäivää. Vaikutukset näkyvät koulutustarpeena, koska terveydenhuollon ammattilaisten digiosaaminen tulee turvata. Lääkärien peruskoulutuksen tulisi sisältää etälääketiedettä ja sähköisen terveydenhuollon palveluja (e-health) koskevaa opetusta. Kansallisessa MEDigi-hankkeessa määriteltiin suomalaisen e-health-opetuksen aihealueet ja tehtiin niille ydinainesanalyysi. Työryhmän työn perusteella määräytyi kaksitoista e-health-opetukseen soveltuvaa aihealuetta lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutuksessa. Niiden sisältämien opetusaiheiden keskeisyys määriteltiin kolmiportaisesti. Tuloksia sovellettiin pilottina Oulun yliopistossa lääketieteen viidennen vuosikurssin opiskelijoille toteutettuun teemapäivään, jonka opetussisältö muokattiin vastaamaan ydinainesanalyysin tuloksia. Opetus toteutettiin koronapandemian takia kokonaan etäopetuksena. Jatkossa tavoitteena on kansallisesti integroida ydinainesanalyysiin perustuva e-health-opetus suomalaiseen lääkärikoulutukseen.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 137
Issue: 17
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 3142 Public health care science, environmental and occupational health
217 Medical engineering
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.