University of Oulu

Ella Kohva, Elina Holopainen, Hanna Huopio, Päivi Keskinen, Marja Ojaniemi, Seppo Taskinen, Jorma Toppari, Taneli Raivio ja Päivi J. Miettinen (2021) Sukupuolen kehityksen biologia ja genetiikka. Duodecim 137(21):2279-86, https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16511.pdf

Sukupuolen kehityksen biologia ja genetiikka

Saved in:
Author: Kohva, Ella1; Holopainen, Elina1; Huopio, Hanna2;
Organizations: 1HUS, lasten ja nuorten toimiala sekä Lastentautien tutkimuskeskus
2KYS, lastentaudit
3TAYS, lastentautien vastuualue ja Tampereen yliopisto, lasten terveyden tutkimuskeskus
4OYS, lasten- ja nuorten tulosyksikkö sekä Oulun yliopisto, MRC Oulu, PEDEGO-tutkimusyksikkö
5Turun yliopisto, biolääketieteen laitos ja väestöntutkimuskeskus
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201121899
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2021
Publish Date: 2022-11-03
Description:

Tiivistelmä

Sukurauhanen kehittyy kivekseksi tai munasarjaksi kahden toisilleen vastakkaisen signaalireitin ohjaamana. Y-kromosomissa sijaitseva SRY-geeni käynnistää kiveksen kehityksen, minkä jälkeen miehen sukuelinten kehitys on riippuvaista kiveksen hormonierityksestä ja parakriinisista tekijöistä. Jos sukurauhaset kehittyvät munasarjoiksi tai eivät kehity lainkaan, syntyvällä lapsella on naisen sukuelimet, koska niiden sikiöaikainen kehitys ei ole hormoniriippuvaista. Sukupuolisen kehityksen variaatioista käytetään kansainvälisesti yhteisnimitystä DSD (differences/disorders of sexual development). DSD on paitsi etiologialtaan myös kliinisesti ja hormonaalisesti heterogeeninen ryhmä, jossa ilmiasu vaihtelee yksittäisistä sukuelinten anatomisista variaatioista karyotyypistä poikkeavaan ilmiasuun ja useita elinjärjestelmiä koskettaviin oireyhtymiin.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 137
Issue: 21
Pages: 2279 - 2286
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3111 Biomedicine
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.