University of Oulu

Miia Aro, Riitta Kaarteenaho, Tuula Vasankari, Antti Jekunen ja Jussi Koivunen (2021) Pitkään tupakoineiden keuhkosyövän seulontaa tulisi Suomessa selvittää. Duodecim 137(15):1511-1516, https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16353.pdf

Pitkään tupakoineiden keuhkosyövän seulontaa tulisi Suomessa selvittää

Saved in:
Author: Aro, Miia1; Kaarteenaho, Riitta2; Vasankari, Tuula3;
Organizations: 1Filha ry, Tyks ja Turun yliopisto
2Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala
3Filha ry ja Turun yliopisto
4Turun yliopisto, Vaasan onkologian klinikka
5FICAN North, Syöpätautien ja sädehoidon klinikka, Oulun Yliopistollinen sairaala, Oulun Yliopisto ja MRC Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201121901
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2021
Publish Date: 2022-08-11
Description:

Tiivistelmä

Keuhkosyöpä aiheuttaa suurimman syöpäkuolleisuuden Suomessa, ja suomalaisten naisten kuollei­suuden keuhkosyöpään ennustetaan lisääntyvän. Keuhkosyöpä voi olla alkuvaiheessa täysin oireeton. Se todetaan usein vasta levinneessä vaiheessa, minkä vuoksi suurelle osalle potilaista leikkaushoito ei ole mahdollinen. Uusien kansainvälisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että kuolleisuutta voitaisiin laskea seulomalla tupakoitsijoista suuren riskin henkilöitä pieniannoksisella tietokonetomografialla (TT). Eurooppalainen keuhkojärjestö (ERS) on suositellut, että jokaisessa Euroopan maassa perustettaisiin työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää keuhkosyöpäseulonnan mahdollisuudet ja kustannustehokkuus.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 137
Issue: 15
Pages: 1511 - 1516
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.