University of Oulu

Johanna Krüger, Kasper Katisko, Noora-Maria Suhonen, Annakaisa Haapasalo, Anne M. Remes ja Eino Solje (2021) Otsa-ohimolohkorappeumat - miten tunnistan ja hoidan? Duodecim 137(21):2307-16, https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16513.pdf

Otsa-ohimolohkorappeumat : miten tunnistan ja hoidan?

Saved in:
Author: Krüger, Johanna1,2; Katisko, Kasper3; Suhonen, Noora-Maria1,4;
Organizations: 1Neurotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Neurologian klinikka, MRC Oulu, OYS
3Itä-Suomen yliopisto
4Neurologian klinikka, OYS
5A. I. Virtanen -instituutti, Itä-Suomen yliopisto
6Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
7Neurotieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto ja MRC Oulu, OYS
8Itä-Suomen yliopisto ja KYS, Neurokeskus
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201121910
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2021
Publish Date: 2022-11-03
Description:

Tiivistelmä

Otsa-ohimolohkorappeumat ovat työikäisten toiseksi yleisin etenevän muistisairauden aiheuttaja. Yleisin tämän ryhmän oireyhtymistä on otsalohkodementia, jolle ovat tyypillisiä persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutokset. Toisen ryhmän muodostavat primaariset etenevät afasiat, joihin liittyy etupäässä kielellisiä ongelmia. Otsa-ohimolohkorappeumien diagnosointi on vaativaa, sillä ensioireet voivat herättää epäilyn esimerkiksi psykiatrisesta sairaudesta eikä taudille spesifisiä biomarkkereita tai kognitiivisia seulontatestejä ole kliinisessä käytössä. Siksi laaja neuropsykologinen tutkimus on tarpeen osana diagnostiikkaa. Näköpiirissä olevien uusien biomarkkerien käyttöönotto helpottaa jatkossa varhaista diagnostiikkaa. Toistaiseksi otsa-ohimolohkorappeumiin ei ole käytettävissä taudinkulkuun vaikuttavaa hoitoa, mutta varhaisen tunnistamisen ja oikean diagnoosin merkitys korostuvat, kun kehitteillä olevat lääkkeet tulevat saataville.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 137
Issue: 21
Pages: 2307 - 2316
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3124 Neurology and psychiatry
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.