University of Oulu

Antti Lahtinen, Pekka Hyvönen, Juhana Leppilahti ja Pekka Jalovaara (2021) Lonkkamurtumapotilaan kuntoutus. Duodecim 137(8):821-7, https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16179.pdf

Lonkkamurtumapotilaan kuntoutus

Saved in:
Author: Lahtinen, Antti1; Hyvönen, Pekka2; Leppilahti, Juhana2;
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201121984
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2021
Publish Date: 2022-04-22
Description:

Tiivistelmä

Lonkkamurtuma on vakavin iäkkäiden raajamurtuma. Se johtaa usein pysyvään toimintakyvyn heikkenemiseen. Kuntoutuksella pyritään palauttamaan murtumaa edeltävä toimintakyky. Asianmukainen ja kohdennettu kuntoutus johtaa parempiin terveydellisiin ja taloudellisiinkin tuloksiin. Standardoitu hoitopolku parantaa hoidon lopputuloksia ja lyhentää osastohoidon kestoa. Itsenäisesti tai vähäisen tuen turvin toimeen tulleet potilaat hyötyvät parhaiten fysio- ja toimintaterapiapainotteisesta kuntoutusjaksosta. Muistisairaat tai päivittäisissä toiminnoissaan pitkälti apua tarvitsevat potilaat hyötyvät kuntoutuksesta geriatrisessa hoitoyksikössä, mutta kaikki iäkkäät potilaat hyötyvät geriatrisesta arviosta hoidon aikana. Lonkkamurtumapotilaiden huomattavaan uusintamurtumariskiin tulisi tehokkaasti puuttua kuntoutusjakson aikana terveydentilan kokonaisvaltaisella arviolla. Osastohoitojakson jälkeen tulisi jatkaa avomuotoista kuntoutusta vielä 3–6 kuukauden ajan.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 137
Issue: 8
Pages: 821 - 827
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.