University of Oulu

Ella Kohva, Elina Holopainen, Hanna Huopio, Päivi Keskinen, Marja Ojaniemi, Seppo Taskinen, Jorma Toppari, Taneli Raivio ja Päivi J. Miettinen (2021) Lapsen epäselvän sukupuolen diagnostiikka ja hoito. Duodecim 137(20):2118-26, https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16478.pdf

Lapsen epäselvän sukupuolen diagnostiikka ja hoito

Saved in:
Author: Kohva, Ella1; Holopainen, Elina2; Huopio, Hanna3;
Organizations: 1HUS, lasten ja nuorten toimiala sekä Lastentautien tutkimuskeskus
2HUS, Naistenklinikka, lisääntymislääketieteen yksikkö ja Helsingin yliopisto
3KYS, lastentaudit
4TAYS, lastentautien vastuualue ja Tampereen yliopisto, lasten terveyden tutkimuskeskus
5OYS, lasten ja nuorten tulosyksikkö sekä Oulun yliopisto, MRC Oulu, PEDEGO-tutkimusyksikkö
6Turun yliopisto, biolääketieteen laitos ja väestöntutkimuskeskus
7TYKS, lasten ja nuorten klinikka
8HUS, lasten ja nuorten toimiala sekä Lastentautien tutkimuskeskus ja Helsingin yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201121990
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2021
Publish Date: 2022-10-20
Description:

Tiivistelmä

Kun vastasyntyneen sukupuolta ei pystytä heti tunnistamaan, häneltä tulee sulkea pois hengenvaarallinen lisämunuaisten vajaatoimintaan johtava virilisoiva lisämunuaishyperplasia ja tarvittaessa aloittaa siihen gluko- ja mineralokortikoidihoito. Jatkohoidon optimoimiseksi jokainen lapsi pyritään diagnosoimaan täsmällisesti. Psykologinen tuki lapsen synnyttyä ja vanhempien ohjeistaminen esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden kohtaamiseen vähentävät vanhempien kokemaa ahdistusta ja helpottavat kiintymyssuhteen muodostamisessa vastasyntyneeseen. Hoidon pitkän aikavälin tavoitteina ovat terveys- ja psykososiaalisten riskien minimointi, mahdollisten myöhempien lääketieteellisten ongelmien ennakointi (muun muassa syöpäriski ja murrosiän induktion tarve), hyvä elämänlaatu, tyytyväisyys sukupuolielämään ja hedelmällisyyskysymysten huomioiminen.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 137
Issue: 20
Pages: 2118 - 2126
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3123 Gynaecology and paediatrics
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.