University of Oulu

Kalle Mattila, Pia Vihinen, Tanja Skyttä, Leena Tiainen, Meri-Sisko Vuoristo, Tiia Kettunen, Kristiina Tyynelä-Korhonen, Sanna Iivanainen, Laura Kohtamäki, Siru Mäkelä ja Micaela Hernberg (2021) Ihomelanooman onkologinen hoito päivittyi. Duodecim 137(7):721-8, https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16149.pdf

Ihomelanooman onkologinen hoito päivittyi

Saved in:
Author: Mattila, Kalle1; Vihinen, Pia2; Skyttä, Tanja3;
Organizations: 1TYKS ja Läntinen Syöpäkeskus
2Läntinen Syöpäkeskus
3TAYS, syövänhoidon vastuualue ja Syöpäkeskus
4KYS, Syöpäkeskus
5OYS ja Oulun yliopisto
6HUS, Syöpäkeskus
7HUS, Syöpäkeskus, kiinteät kasvaimet -linja
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201121997
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2021
Publish Date: 2022-04-08
Description:

Tiivistelmä

Suomen Melanoomaryhmä ry päivitti suosituksensa ihomelanooman onkologisesta hoidosta. Vuoden kestävää liitännäislääkehoitoa PD-1-vasta-aineella eli immuuniaktivaation vapauttajalla (nivolumabi tai pembrolitsumabi) tai dabrafenibilla ja trametinibilla harkitaan leikatuille, levinneisyysasteen IIIB-IV melanoomapotilaille melanooman uusiutumisriskin pienentämiseksi. Päätös liitännäishoidosta tehdään yhdessä potilaan kanssa hyödyt ja haitat huomioiden. Levinneen melanooman ensilinjan hoitovaihtoehtona ovat PD-1-vasta-aineet, joiden lisäksi BRAFV600-mutaatiopositiivisille potilaille soveltuvat hoidot BRAF:n ja MEK:n estäjillä. Immunologista yhdistelmähoitoa CTLA-4- ja PD-1-vasta-aineilla (ipilimumabi ja nivolumabi) harkitaan huonoennusteisille hyväkuntoisille potilaille. Muita edenneen melanooman lääkehoitovaihtoehtoja ovat onkolyyttinen virushoito (TVEC) pinnallisen metastasoinnin ja isoloitu raajaperfuusio- eli ILP-hoito raajaan rajoittuvan metastasoinnin yhteydessä sekä solunsalpaajahoidot. Nopeasti kehittyvän hoidon vuoksi melanoomapotilaat pyritään rekrytoimaan kliinisiin hoitotutkimuksiin aina kun se on mahdollista.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 137
Issue: 7
Pages: 721 - 728
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.