University of Oulu

Anttonen, S., Niemelä, E., Saarnio, R. & Pölkki, T. 2020. Vanhempien kokemukset lähtökohtana kehitettäessä perhelähtöistä moniammatillista kuntoutusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 39. Hakupäivä 13.1.2022. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020052639190

Vanhempien kokemukset lähtökohtana kehitettäessä perhelähtöistä moniammatillista kuntoutusta

Saved in:
Author: Anttonen, Sirpa; Niemelä, Eija; Saarnio, Reetta;
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201132146
Language: Finnish
Published: Oulun ammattikorkeakoulu, 2020
Publish Date: 2022-01-13
Description:

Tiivistelmä

Artikkeli esittelee vanhempien kokemuksia perhelähtöisyyden toteutumisesta lastenneurologisessa hoidossa ja kuntoutuksessa. Perhelähtöinen lähestymistapa on perusta koko perheen osallistamiseksi ja huomioimiseksi silloin, kun lapsi sairastuu. Perhelähtöisyydellä pyritään parantamaan hoidon laatua ja lisäämään perheen luottamusta.

Tutkimuksen mukaan vanhemmat muun muassa pystyvät osallistumaan tutkimustilanteisiin osastojakson aikana, heidän mielipiteitään kuunnellaan ja perheen kokonaistilanne huomioidaan. Osastojakson päivittäinen aikataulu tuntuu vanhemmista välillä liian kiireiseltä. Osastojakson lopussa pidettävä moniammatillinen kuntoutussuunnitelmapalaveri ja siihen valmistautuminen stressaavat vanhempia. Huonosti sujunut palaveri jää painamaan vanhempien mieltä pitkäksi aikaa. Osastojakson aikaisista haasteista huolimatta vanhemmat arvostavat ja kunnioittavat lastenneurologisen osaston henkilökuntaa.

Tutkimustuloksia ja vanhempien kehittämisehdotuksia käsiteltiin yhteistoiminnallisesti moniammatillisissa pienryhmissä. Henkilökunta tunnisti vanhempien kokemuksia ja epäkohtia osastojakson ajalta. Pienryhmät kokosivat kehittämisehdotuksia kuntoutussuunnitelmapalaverin ”kultaisiksi säännöiksi” ja päivittäisen aikataulun rauhoittamiseksi sekä toivat esille omia ajankohtaisia kehittämisideoitaan. Tutkimustuloksia tullaan hyödyntämään lastenneurologisen osaston moniammatillisen työn kehittämiseen ja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Perheiden kokemuksia voidaan hyödyntää myös osastojakson palautelomakkeen päivittämiseen. Artikkeli pohjautuu Oulun ammattikorkeakoulussa tehtyyn ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön.

see all

Series: ePooki
ISSN: 1798-2022
ISSN-E: 1798-2022
ISSN-L: 1798-2022
Issue: 39/2020
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © 2020 Kirjoittajat. CC BY-NC-ND 4.0.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/