University of Oulu

Tuomikoski, A-M., Jarva, E., Jounila-Ilola, P., Karsikas, E., Kiviniemi, L., Koivunen, K., Pinola, S., Päätalo, K., Ruotsalainen, H. & Saarnio, R. 2021. Yhteinen on enemmän: hanketoimijoiden yhteistyöllä uudistuvaa osaamista. Oamk Journal 98/2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2021122162295

Yhteinen on enemmän : hanketoimijoiden yhteistyöllä uudistuvaa osaamista

Saved in:
Author: Tuomikoski, Anna-Maria1; Jarva, Erika2; Jounila-Ilola, Päivi1;
Organizations: 1Oulun ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö
2Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
3Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201179061
Language: Finnish
Published: Oulun ammattikorkeakoulu, 2021
Publish Date: 2022-01-17
Description:

Tiivistelmä

Artikkelissa kuvataan Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ESR-rahoitteisten hankkeiden välisen yhteistyön kehittämistä ja kehittämisehdotuksia hanketyöskentelyn prosessien sekä rakenteiden kehittämiseen ja hanketoimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Tavoitteena on lisätä hankkeiden näkyvyyttä, vaikuttavuutta ja tuotettujen tulosten laajempaa levittämistä sekä hanketoimijoiden ja ammattilaisten osaamisen kehittyminen. Konkreettisena toimenpiteenä hanketoimijat järjestivät yhteisen webinaarin, jonka tuloksena hankkeet saavuttivat laajemman kohdeyleisön ja moniammatillisuus lisääntyi sekä toimijoiden osaaminen kehittyi. Jatkossa tarvitaan toimintamalleja, joiden avulla hankkeiden välistä yhteistyötä voidaan edelleen kehittää.

see all

Series: Oamk journal
ISSN: 2737-0550
ISSN-E: 2737-0550
ISSN-L: 2737-0550
Issue: 98/2021
Pages: 1 - 12
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 3141 Health care science
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kirjoittajat. CC BY-SA 4.0.
  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/