University of Oulu

Vaara, Eveliina; Sjögren, Tuulikki; Korpi, Hilkka; Ruotsalainen, Heidi; Siira, Heidi (2020) Miten koronavirus vaikuttaa fysioterapeutin työhön? 67(4), 34-39.

Miten koronavirus vaikuttaa fysioterapeutin työhön?

Saved in:
Author: Vaara, Eveliina1; Sjögren, Tuulikki2; Korpi, Hilkka2;
Organizations: 1Tampereen kaupunki
2Jyväskylän yliopisto
3Oamk
4Oulun yliopisto
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202201219727
Language: Finnish
Published: Suomen Fysioterapeutit, 2020
Publish Date: 2022-01-21
Description:

Tiivistelmä

Koronavirus on nopeasti levinnyt myös Suomeen, jossa poikkeustila otettiin käyttöön maaliskuussa 2020. Koronavirus voi olla kohtalokas erityisesti riskiryhmiin kuuluville. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet ja henkilöt, joilla on perussairaus, kuten vaikea-asteinen sydänsairaus. Siinä missä sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia lisättiin julkisella ja yksityisellä sektorilla, vähenivät kuntoutuksen asiakastapahtumat useissa eri asiakasryhmissä valtioneuvoston suosituksen mukaisesti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata koronaviruspandemian vaikutuksia fysioterapeuttien työhön Suomessa. Aineisto kerättiin Google Forms -nettikyselyllä 15.4.-19.4.2020 ja analysoitiin määrällisin sekä laadullisin menetelmin. Vastanneista 94% (n=612) raportoi koronaviruksen vaikuttaneen omaan työhönsä monin eri tavoin.

see all

Series: Fysioterapia
ISSN: 0789-5232
ISSN-L: 0789-5232
Volume: 67
Issue: 4
Pages: 34 - 39
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Kirjoittajat ja Fysioterapia-lehti.