University of Oulu

Kari Alenius (2021), Acculturation or autonomy? Controversy over the status of the Sámi in Finland during the interwar period. RJBNS 13(1), 7-28. DOI: 10.53604/rjbns.v13i1_2. https://balticnordic.hypotheses.org/files/2022/01/04.Alenius.pdf

Acculturation or autonomy? : controversy over the status of the Sámi in Finland during the interwar period

Saved in:
Author: Alenius, Kari1
Organizations: 1University of Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022012410008
Language: English
Published: Asociaţia Română pentru Studii Baltice şi Nordice, 2021
Publish Date: 2022-01-24
Description:

Abstract

The newly independent Finland in the 1920s and 1930s was, in principle, a nation state in which ethnic Finns had an undisputed leading position. Nevertheless, there was a lively debate about the status that would be given to other nationalities in various spheres of social life. The Swedes were the country’s main national minority (accounting for 10 per cent of the total population), and they were granted extensive minority rights. Another locally significant minority were the Sámi who lived in northern Lapland. This paper analyses the extent to which the majority population was willing to meet the wishes of the Sámi. Some Finns were in favour of the Sámi being acculturated as quickly as possible, but a few activists would have liked to grant the Sámi broad autonomy. Several ministries and government agencies investigated the matter thoroughly, but the result was negative for the Sámi.

see all

Abstract

Finlanda anilor ’20 și ‘30, recent independentă, a fost, în principiu, un stat național în care etnicii finlandezi dețineau poziția de lider de necontestat. Cu toate acestea, a existat o dezbatere aprinsă cu privire la statutul care urma a fi acordat altor naționalități în diverse sfere ale vieții sociale. Suedezii constituiau principala minoritate națională a țării (reprezentând 10% din populația totală) și acestora li s-au acordat drepturi minoritare extinse. O altă minoritate semnificativă la nivel local a fost sami, care locuiau în nordul Laponiei. Această lucrare analizează măsura în care populația majoritară a fost dispusă să îndeplinească doleanțele populației sami. Unii finlandezi au fost în favoarea ideii ca sami să fie asimilați cât mai repede posibil, dar câțiva activiști ar fi dorit să acorde acestei populații o autonomie largă. Mai multe ministere și agenții guvernamentale au investigat problema în detaliu, dar rezultatul a fost în final negativ pentru sami.

see all

Series: Revista română de studii baltice şi nordice
ISSN: 2067-1725
ISSN-E: 2067-225X
ISSN-L: 2067-1725
Volume: 13
Issue: 1
Pages: 7 - 28
DOI: 10.53604/rjbns.v13i1_2
OADOI: https://oadoi.org/10.53604/rjbns.v13i1_2
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kari Alenius and The Romanian Association for Baltic and Nordic Studies & Valahia University of Târgoviște. CC BY-SA License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0).
  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/