University of Oulu

Rahikkala, S. (2021). ”But my own story was fading”: Romaanin ja subjektiuden rakentuminen Zadie Smithin teoksessa Swing Time. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 18(3), 8–23. https://doi.org/10.30665/av.99278

”But my own story was fading” : romaanin ja subjektiuden rakentuminen Zadie Smithin teoksessa Swing Time

Saved in:
Author: Rahikkala, Salla1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022012811151
Language: Finnish
Published: Kirjallisuudentutkijain seura, 2021
Publish Date: 2022-01-28
Description:

Abstrakti

Tässä artikkelissa analysoidaan romaanin ja kertomusten rakentumisen kysymyksiä rinnakkain mustaan naissubjektiuteen liittyvien ongelmanasettelujen kanssa Zadie Smithin uusimmassa romaanissa Swing Time (2016). Romaani kuvaa moniulotteisesti todellisuutta ja subjektiutta määrittelemään pyrkivien kertomusten moneutta ja hajanaisuutta. Puntaroidessaan mustan naissubjektiuden konstruoinnin mahdollisuuksia romaanissa pohditaan samalla metanarratiivisesti kertomusten merkitystä postmodernismin/postmoderniteetin jälkeisessä kirjallisuudessa ja ajassa.

Tarkastelu rakentuu neljän kertomuksia ja metanarratiivisuutta koskevan havainnon ympärille. Tutkin kertomusten poissaolon uhkaa, kertomusten ongelmallista moneutta, kertomusten mahdollisuuksia sekä lopuksi kertomusten ”esteettis-eettisiä” (vrt. Vermeulen & van den Akker 2010, 2015) ulottuvuuksia. Näitä kertomusten eri puolia analysoimalla havainnollistuu, miten Swing Time esittää mustan naissubjektiuden rakentumisen kertomusten, ja erityisesti romaanin, rakentumiseen kytkeytyvänä ja rinnastuvana ilmiönä.

Smithin romaani näyttäisi nostavan esiin uudenlaisen metamodernistisen ja itsetietoisen rekonstruktion paradigman. Se ehdottaa siirtymistä postmodernismin hajonneista pienistä kertomuksista — niin subjektiutta kuin romaanimuotoa koskevista — kohti kertomusten tarpeen (ks. esim. Meretoja 2014; Malmio 2019) tunnustavaa politiikkaa ja poetiikkaa.

see all

Series: Avain. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti
ISSN: 1795-3790
ISSN-E: 2242-3796
ISSN-L: 1795-3790
Volume: 18
Issue: 3
Pages: 8 - 23
DOI: 10.30665/av.99278
OADOI: https://oadoi.org/10.30665/av.99278
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 6122 Literature studies
Subjects:
Copyright information: © 2021 Salla Rahikkala .