University of Oulu

Raetsaari, Kirsi, Suorsa, Teemu, Muukkonen, Hanni (2020) Ohjaustyön haasteena lukion keskeyttäminen : ammattilaisten tulkintoja olosuhteista ja työnsä perusteista. Kasvatus 51 (1), 38–50.

Ohjaustyön haasteena lukion keskeyttäminen : ammattilaisten tulkintoja olosuhteista ja työnsä perusteista

Saved in:
Author: Raetsaari, Kirsi1; Suorsa, Teemu1; Muukkonen, Hanni1
Organizations: 1Psykologian ja kasvatuspsykologian tutkimuskeskus, Oulun yliopisto
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022020217406
Language: Finnish
Published: Koulutuksen tutkimuslaitos, 2020
Publish Date: 2022-02-02
Description:

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan päivälukiolaisten ohjaustyöhön osallistuvien ammattilaisten kokemuksia työstään lukion keskeyttämistä harkitsevien nuorten kanssa. Aineisto on kerätty yhden kaupungin lukio- ja nuorisopalveluissa, joihin kuuluu kymmenen päivälukiota, yksi aikuislukio ja Ohjaamossa toimiva etsivä nuorisotyö. Ammattiryhmittäin toteutetuista ryhmäkeskusteluista (32 osallistujaa) tunnistettiin ohjaustyöhön liittyviä keskustelun teemoja, ohjaustyön kannalta olennaisia olosuhteita sekä ammattilaisten subjektiivisia toimintaperusteita. Aineistosta nousi esiin kolmenlaisia ohjaustyön olosuhteita, jotka ohjaustoiminnassa pysyvät ennallaan tai muuttuvat: pysyvät rakenteet, suhteellisen pysyvät neuvoteltavissa olevat käytänteet sekä muuttuvat neuvoteltavissa olevat käytänteet. Ammattilaiset perustelivat toimintaansa näissä olosuhteissa suhteessa seitsemään tavoitteeseen. Yleisellä tasolla (1) nuoria halutaan auttaa pääsemään elämässään eteenpäin. Kouluyhteisön tasolla (2) koulun halutaan olevan nuorille positiivinen paikka, (3) ohjaus nähdään yhteisenä työnä ja (4) sen toimintamallien toimivuutta pidetään tärkeänä. Ongelmien ilmetessä (5) nuoret halutaan saattaa ohjauksen pariin ja henkilökohtaisessa ohjauksessa (6) saadaan yhteistyöstä voimaa ja (7) pyritään tarjoamaan oikeanlaista tukea. Tutkimuksen perusteella opiskelijoiden huoliin puuttuminen näyttäytyy ohjaustyön arjessa keskeisenä, ja sen tavoitteita ja käytänteitä on syytä kehittää.

see all

Series: Kasvatus
ISSN: 0022-927X
ISSN-L: 0022-927X
Volume: 51
Issue: 1
Pages: 38 - 50
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2020 Kirjoittajat & Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry.