University of Oulu

Rajala, A., Lehtinen, J., Lehtomäki, E., Soinnunmaa, P., Sorri, M., & Suhonen, R. (2021). Konkreetit utopiat keinona edistää nuorten kansalaisvaikuttamista. Kasvatus & Aika, 15(3–4), 410–424. https://doi.org/10.33350/ka.111560

Konkreetit utopiat keinona edistää nuorten kansalaisvaikuttamista

Saved in:
Author: Rajala, Antti1; Lehtinen, Jarmo2; Lehtomäki, Elina1;
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Lempäälän lukio
3Helsingin yliopisto
4Etelä-Tapiolan Lukio
5Ammattioppilaitos Luksia
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022021018544
Language: Finnish
Published: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, 2021
Publish Date: 2022-02-10
Description:

Tiivistelmä

Tämä katsaus tarkastelee, minkälainen pedagogiikka voisi edistää nuorten kansalaisvaikuttamista nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa ihmiskunta on ylittämässä planetaarisia rajoja. Tarkemmin tutkimus käsittelee ”konkreetin utopian” käsitteen pedagogisia mahdollisuuksia toisen asteen opiskelijoiden demokraattisen vaikuttamisen valmiuksien edistämisessä. Katsauksessa käsitellään ensin lyhyesti utopian käsitettä sosiologiassa ja kasvatustieteessä. Sen jälkeen siinä esitetään luonnos mallista, jota on kehitetty tutkimusprojektissa Konkreettien utopioiden pedagogiikka: Nuorten toimijuus ja ilmastoaktivismi opetuksessa (2020–2023). Projektin tavoite on suunnitella ja tutkia pedagogisia lähestymistapoja, joilla voidaan vastata nuorten ilmastonmuutosta koskeviin huoliin, tukea aktiivisen kansalaisuuden kehittymistä ja edistää kestävän kehityksen toimia lukioissa ja ammattikouluissa. Projektin lähestymistapana on tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välinen yhteistyö ja se toteutetaan yhteistyössä opettajien, kansalaisjärjestöjen ja nuorten ilmastoaktivistien kanssa. Projektissa hyödynnetään suunnittelututkimuksen menetelmiä uudenlaisen pedagogiikan muotoiluun ja tutkimiseen. Katsauksen lopussa pohditaan ehdotetun pedagogisen mallin merkitystä demokratiakasvatuksen ja nuorten kansalaisvaikuttamisen edistämisessä.

see all

Series: Kasvatus & aika
ISSN: 1797-2299
ISSN-E: 1797-2299
ISSN-L: 1797-2299
Volume: 15
Issue: 3-4
Pages: 410 - 424
DOI: 10.33350/ka.111560
OADOI: https://oadoi.org/10.33350/ka.111560
Type of Publication: B1 Journal article
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Kiitämme Suomen Akatemian projektia numero 331413 sekä Maj ja Tor Nesslinging säätiötä tutkimuksen rahoituksesta.
Academy of Finland Grant Number: 331413
Detailed Information: 331413 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © 2021 Kasvatus & Aika. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/