University of Oulu

Terkamo-Moisio, Anja; Leino-Kilpi, Helena Kaakinen, Pirjo; Palonen, Mira; Peltonen, Laura-Maria; et al. (2021) Hoitotyön johtamisen tehtävänkuvat ja johtamisosaaminen jatkuvan oppimisen opintokokonaisuuteen osallistuvilla opiskelijoilla Hoitotiede 33(4), 220-230.

Hoitotyön johtamisen tehtävänkuvat ja johtamisosaaminen jatkuvan oppimisen opintokokonaisuuteen osallistuvilla opiskelijoilla

Saved in:
Author: Terkamo-Moisio, Anja1; Leino-Kilpi, Helena2,3; Kaakinen, Pirjo4;
Organizations: 1Itä-Suomen yliopisto
2Turun yliopisto
3Turun yliopistollinen keskussairaala
4Oulun yliopisto
5Tampereen yliopisto
6Åbo Akademi
7Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022021418837
Language: Finnish
Published: Hoitotieteiden tutkimusseura, 2021
Publish Date: 2023-01-03
Description:

Tiivistelmä

Tulevaisuuden muutokset sote-alalla edellyttävät hoitotyön johtajilta uudistuvaa ja vahvaa johtamisosaamista sekä jatkuvaa oppimista. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitotyön johtamisen jatkuvan oppimisen opintokokonaisuudessa opiskelevien tehtävänkuvia sekä johtamisosaamista.

Tutkimukseen osallistui hoitotyön johtajina toimivia tai tulevaisuudessa hoitotyön johtamistehtäviin suuntaavia hoitotyöntekijöitä (N=69). Aineisto kerättiin kyselyllä 10/2019–02/2020 ja analysoitiin tilastollisesti.

Enemmistö vastaajista oli naisia ja toimi hoitotyön johtotehtävissä. Tehtävänkuvissa painottuivat henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja johtaminen. Vähemmän niissä ilmeni strategista johtamista ja toiminnan kehittämistä, talouden johtamista sekä yhteistyötä ulkoisten sidosryhmien kanssa. Johtamisosaamisessa painottuivat hoitotyö ja sen kehittäminen sekä viestintä ja yhteistyö. Johtamisosaaminen arvioitiin heikoimmiksi talouden johtamiseen sekä palveluiden suunnitteluun ja markkinointiin liittyen.

Jatkuvan oppimisen kehittämistyössä tulisi huomioida talouden johtamiseen, palvelujen suunnitteluun ja markkinointiin sekä strategiseen kumppanuuteen liittyviä teemoja. Jatkuvan oppimisen tulisi olla joustavaa sekä opiskelijoiden lähtökohtia ja aiempaa ammatillista osaamista tukevaa.

see all

Abstract

Work descriptions and leadership skills of students participating in continuing education in the social- and healthcare sector

The future changes in social- and health care require renewing and strong leadership skills as well as continuous learning from the health care leaders. The aim of this study was to describe the work descriptions and leadership skills of students’ participating in continuing education.

Participating students (n=69) worked as leaders in health care sector or aimed to become a leader in the future. The data was collected by a questionnaire between 10/2019 and 02/2020 and analyzed statistically.

Majority of the participants were women and worked as a nursing leader. The planning and management of human resources were emphasized in the participants’ work descriptions. The strategic leadership as well as development of the operations, financial management and collaboration with the external stakeholders had lower emphasis in participants work descriptions. Strongest leadership skills were reported in clinical care and its development as well as communication and collaboration. Participants considered their skills to be weakest in financial management. Further weakness was reported by participants in service planning and marketing.

Based on the results, the content of future leadership educations should include themes of financial management and strategical change management in collaboration with external stakeholders.

see all

Series: Hoitotiede
ISSN: 0786-5686
ISSN-L: 0786-5686
Volume: 33
Issue: 4
Pages: 220 - 230
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © Hoitotiede 2021.