University of Oulu

Jatta Saarenheimo, Nesna Wahid, Aleksi Tornio, Raija Ristamäki, Mauri Keinänen, Mikko Niemi, Miia Turpeinen ja Antti Jekunen (2021) DPYD-geenitestaus kliinisessä käytössä. Duodecim 137(23):2560-2566, https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16561.pdf

DPYD-geenitestaus kliinisessä käytössä

Saved in:
Author: Saarenheimo, Jatta1; Wahid, Nesna2; Tornio, Aleksi3,4;
Organizations: 1Patologian laboratorio, Vaasan keskussairaala
2Onkologian poliklinikka, Vaasan keskussairaala
3Biolääketieteen laitos, Turun yliopisto
4TYKS, kliininen farmakologia
5TYKS, syöpäklinikka
6Fimlab
7Kliininen farmakologia, Helsingin yliopisto
8HUS, Diagnostiikkakeskus
9Oulun yliopistollinen sairaala, konsernipalvelut
10Oulun yliopisto, biolääketieteen tutkimusyksikkö
11Turun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022022220405
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2021
Publish Date: 2022-12-01
Description:

Tiivistelmä

Eri syöpien hoidossa laajasti käytettyihin fluoropyrimidiini-lääkkeisiin (kapesitabiini, tegafuuri ja 5-fluorourasiili) liittyy vakavien haittavaikutusten mahdollisuus. Niistä tyypillisimpiä ovat ripuli, suun ja suolen limakalvojen haavaumat, luuydinlama, hermotoksisuus sekä sydänhaitat. Yksi syy haittoihin on dihydropyrimidiinidehydrogenaasi-entsyymin (DPD) vajaus ja toimimattomuus, joka johtaa fluorourasiilin aineenvaihduntahäiriöön ja kertymiseen elimistöön. Vuonna 2020 Euroopan lääkevirasto (EMA) antoi suosituksen, jonka mukaan DPD-entsyymin toimimattomuus tulee selvittää ennen fluoropyrimidiinien antamista. Testaus voidaan tehdä tutkimalla potilaan verinäytteestä tunnettuja kliinisesti merkittäviä DPYD-geenivariantteja. Fluoropyrimidiinejä ei tule antaa potilaalle ollenkaan, mikäli hänellä todetaan täydellinen DPD-entsyymin puutos. Osittaisessa DPD-entsyymin puutostilassa hoito aloitetaan pienennetyllä annoksella, mikä pohjautuu kansainvälisiin annossuosituksiin.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 137
Issue: 23
Pages: 2560 - 2566
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 317 Pharmacy
3122 Cancers
3111 Biomedicine
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.