University of Oulu

Jussi P. Koivunen ja Sanna Iivanainen (2021) Edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän lääkehoito : molekyyligenetiikka, täsmälääkkeet ja immuno-onkologia tiennäyttäjinä. Duodecim 137(24):2653-2658, https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16497.pdf

Edenneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän lääkehoito : molekyyligenetiikka, täsmälääkkeet ja immuno-onkologia tiennäyttäjinä

Saved in:
Author: Koivunen, Jussi P.1; Iivanainen, Sanna2
Organizations: 1FICAN North, PPSHP, Oulun yliopisto
2PPSHP, Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022022220408
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2021
Publish Date: 2022-12-16
Description:

Tiivistelmä

Valtaosa keuhkosyövistä on ei-pienisoluista keuhkosyöpää. Sen levinneen tautimuodon ennuste on merkittävästi parantunut uusien täsmälääkkeiden ja immuno-onkologisten hoitojen myötä. Ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidon optimaalinen suunnittelu vaatii molekyylipatologisia erityistutkimuksia, joiden edellytys on edustavien kudosnäytteiden otto. Vaikka vain pieni osa potilaista soveltuu täsmälääkehoitoihin, yksittäisen potilaan kannalta aktivoiviin mutaatioihin suunnattujen kohdennettujen hoitojen ennusteellinen merkitys on huomattava. Immuno-onkologisten hoitojen kohdepotilasjoukko on suuri, mutta vain murto-osa heistä hyötyy lääkehoidoista.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 137
Issue: 24
Pages: 2653 - 2658
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3122 Cancers
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.