University of Oulu

Jaana Lindström, Matti Uusitupa, Johan Eriksson, Pirjo Ilanne-Parikka, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi ja Jaakko Tuomilehto (2021) Mitä suomalainen tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimus DPS on opettanut? Duodecim 137(22):2399-2406, https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo16546.pdf

Mitä suomalainen tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimus DPS on opettanut?

Saved in:
Author: Lindström, Jaana1; Uusitupa, Matti2; Eriksson, Johan3,4;
Organizations: 1Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
3Folkhälsanin tutkimuskeskus
4National University of Singapore, Singapore
5Diabetesliitto
6Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
7Peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Pyhäjärvi
8Kansanterveystieteen laitos, Helsingin yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022022220415
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2021
Publish Date: 2022-11-17
Description:

Tiivistelmä

Suomalainen diabeteksen ehkäisytutkimus (Diabetes Prevention Study, DPS) loi näyttöön pohjautuvan perustan tyypin 2 diabeteksen ehkäisylle elintapaohjauksella Suomessa ja maailmanlaajuisesti. DPS-tutkimuksen tehostettu elintapaohjaus, jonka tavoitteena olivat suositusten mukainen ruokavalio, fyysinen aktiivisuus ja painon väheneminen, vaikutti suotuisasti diabetekseen liittyviin aineenvaihduntahäiriöihin ja pienensi diabeteksen ilmaantuvuutta 58 % henkilöillä, joiden glukoosinsieto oli lähtötilanteessa heikentynyt. Elintapaohjaus tehosi myös perinnöllisen diabetesalttiuden yhteydessä. Jatkoseurannassa elintapaohjauksen vaikutus diabeteksen ilmaantuvuuteen säilyi ainakin 13 vuoden ajan, vaikka elintapaohjaus lopetettiin keskimäärin neljän vuoden jälkeen. DPS-tutkimuksen aineistoa on tähän mennessä analysoitu ja raportoitu sekä sen tuloksia hyödynnetty monipuolisesti, ja osallistujien seuranta jatkuu rekisteritutkimuksena. Näin saamme tietoa myös diabeteksen lisäsairauksien kehittymisestä.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 137
Issue: 22
Pages: 2399 - 2406
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.