University of Oulu

Hyrkkö, S. ., & Kajamaa, A. (2021). Yhteisöllinen luovuus ja ekspansiivinen oppiminen harjoittelukoulun Muutoslaboratoriossa. Aikuiskasvatus, 41(4), 333–346. https://doi.org/10.33336/aik.112755

Yhteisöllinen luovuus ja ekspansiivinen oppiminen harjoittelukoulun Muutoslaboratoriossa

Saved in:
Author: Hyrkkö, Sakari1; Kajamaa, Anu2
Organizations: 1Helsingin yliopisto
2Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022032424844
Language: Finnish
Published: Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, 2021
Publish Date: 2022-03-24
Description:

Abstrakti

Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian näkökulmasta luovuus ei näyttäydy vain yksilön kognitiivisena ilmiönä vaan yhteisöllisenä toimintana, joka tähtää jaettujen käytäntöjen uudistamiseen. Yhteisöllisen luovuuden on havaittu kytkeytyvän tiiviisti yhteisöllisen oppimisen muotoihin. Toiminnan teoreettisia empiirisiä tutkimuksia luovuuden ja oppimisen yhtymäkohdista on silti niukasti. Esittelemme tapaustutkimuksen suomalaisesta harjoittelukoulusta, jossa oli ilmennyt jännitteitä ja konflikteja tulevan opetussuunnitelmauudistuksen myötä. Ekspansiivisen oppimisen teoriaan pohjautuvassa Muutoslaboratorio-kehittämishankkeessa opettajaryhmä kehitti koululle uuden pedagogisen tiimityöskentelyn ja johtamisen toimintamallin. Tutkimme, millaisia luovia tekoja Muutoslaboratoriossa ilmeni, ja millä tavoin yhteisöllinen luova prosessi edisti osallistujien ekspansiivista oppimista. Havaitsimme ”luovia harppauksia”: uudenlaisia työtoiminnan käsitteellistyksiä, jotka muodostuivat vuorovaikutuksessa yksittäisten luovien tekojen ketjuista. Ne saivat alkunsa työtoiminnan analysoinnissa esiin nousseista ristiriidoista ja tukivat ryhmän ekspansiivista oppimista tarjoamalla ristiriitoihin luovia ratkaisuaihioita. Kehittämällämme analyysimenetelmällä yhteisöllistä luovuutta voidaan tarkastella ekspansiivisen oppimisen taustalla vaikuttavana mikrotason vuorovaikutusprosessina. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutusorganisaatioiden muutosprosesseissa.

see all

Series: Aikuiskasvatus
ISSN: 0358-6197
ISSN-E: 2490-0427
ISSN-L: 0358-6197
Volume: 41
Issue: 4
Pages: 333 - 346
DOI: 10.33336/aik.112755
OADOI: https://oadoi.org/10.33336/aik.112755
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2021 kirjoittajat. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/