University of Oulu

Valtonen, T. (2021). Inarinsaamen ja koltansaamen nuotta-apajien nimet:: nimeämiskulttuureja etsimässä. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, 2021(98), 437–464. https://doi.org/10.33340/susa.95370

Inarinsaamen ja koltansaamen nuotta-apajien nimet : nimeämiskulttuureja etsimässä

Saved in:
Author: Valtonen, Taarna1
Organizations: 1Helsinki/Oulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022051034109
Language: Finnish
Published: Suomalais-ugrilainen seura, 2021
Publish Date: 2022-05-10
Description:

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa analysoin inarin- ja koltansaamen nuotta-apajien nimien rakennetta, muodostamistapaa ja nimeämisperusteita. Lisäksi tarkastelen nuottaamiseen liittyvää sanastoa ja sen historiaa. Materiaalina on 204 inarinsaamenkielistä apajannimeä Inarista sekä 161 koltansaamenkielistä apajannimeä Suonikylästä, Petsamosta. Nimiä analysoidaan Kurt Zilliacusin ja Eero Kiviniemen 1960 ja -70-luvuilla kehittämän syntaktis-semanttisen luokittelumallista sovelletulla metodilla. Alkuperäisen metodin sopivuutta saamen kielten paikannimien luokitteluun lähestytään kriittisesti. Tulokset osoittavat, että inarin- ja koltansaamen nimiopit eroavat toisistaan, mutta niissä on myös paljon yhteistä. Koltansaamen apajannimistä on tunnistettavissa selvästi prototyyppinen, kaksisosainen rakennetyyppi, jonka perusosa on tai se päättyy sanaa laapp ’apaja’. Koltansaamen apajannimet ovat keskimäärin yhden sanan pidempiä kuin inarinsaamessa. Edellä mainittu rakennetyyppi löytyy myös inarinsaamesta, mutta se on vain yhtä tavallinen kuin useat muut tyypit. Inarinsaamen apajannimien rakennetyypit muistuttavat talonnimien rakennetyyppejä. Nimeämisperusteet ovat pääosin samanlaisia kummassakin kielessä. Tavallisin nimeämisperuste on molemmissa kielissä apajan sijainnin tai aseman kuvaaminen.

see all

Series: Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja
ISSN: 0355-0214
ISSN-E: 1798-2987
ISSN-L: 0355-0214
Volume: 98
Pages: 437 - 464
DOI: 10.33340/susa.95370
OADOI: https://oadoi.org/10.33340/susa.95370
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 612 Languages and literature
Subjects:
Copyright information: © 2021 Taarna Valtonen and Suomalais-ugrilainen seura (Finno-Ugrian Society).