University of Oulu

Frick, M., & Holmi-Al-Mashhadani, H. (2022). Tilanteinen monilähtöisyys ja yksilön monikielisyys: Esimerkkinä suomi–englanti–arabia-kontakti ja kopulattomat nominaalilauseet. Virittäjä, 126(1). https://doi.org/10.23982/vir.107254

Tilanteinen monilähtöisyys ja yksilön monikielisyys : esimerkkinä suomi–englanti–arabia-kontakti ja kopulattomat nominaalilauseet

Saved in:
Author: Frick, Maria1; Holmi-Al-Mashhadani, Hilda2
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Helsingin yliopisto
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022060844878
Language: Finnish
Published: Kotikielen seura, 2022
Publish Date: 2022-06-08
Description:

Abstrakti

Tässä käyttöpohjaisessa ja vuorovaikutuslingvistisessä tutkimuksessa tarkastellaan syntyperäisen suomenpuhujan käyttämiä nominaalilauseita ja erityisesti niiden kopulattomuutta tilanteessa, jossa puhutaan englantia, irakinarabiaa ja suomea. Irakinarabiassa kopulaa ei käytetä preesenslauseissa, kun taas suomen ja englannin yleiskielessä käytetään. Tutkimamme puhuja jättää nominaalilauseiden kopulan pois 57 tapauksessa yhteensä 188 nominaalilauseesta. Tämä ei selity pelkästään arabian kielen käytöllä, sillä 37 kopulattomassa nominaalilauseessa on vain suomen- ja englanninkielisiä aineksia. Monilähtöisyydellä on kielikontaktiteorioissa perinteisesti tarkoitettu tilannetta, jossa kielenpiirteen taustalla voi nähdä sekä kielen sisäistä että muista kielistä johtuvaa vaikutusta. Englannin- ja suomenkielisille kopulattomille nominaalilauseille voidaan löytää monilähtöinen selitys siitä, että arabian kieli on läsnä puhetilanteessa, mutta suomessa ja englannissakin kopula voi joskus jäädä pois (esimerkiksi sanomalehtiotsikoissa). Tutkimuksemme osoittaa, että tutkimaamme ilmiötä eli monikielisen puhujan kopulattomia nominaalilauseita voidaan pitää myös tilanteisen monilähtöisyyden ilmentymänä, millä viittaamme siihen, miten eri tilanteiset tekijät vaikuttavat puhujien käyttämiin kielellisiin rakenteisiin. Tutkimissamme tilanteissa on useita tekijöitä, jotka suosivat kopulattomuutta. Analyysi paljastaa toisen puhujan kopulattomien vuorojen kierrätystä, opetuspuhetta, mahdollista puheenaiheen vaikutusta sekä ulkomaalaispuheelle tyypillistä rakenteiden yksinkertaistamista. Tutkittavan ja tämän puolison haastattelut tukevat näitä tulkintoja.

see all

Abstract

Situational multiple causation and the multilingual individual : the case of copula omission in Finnish-English-Arabic language contact

This usage-based, interactional linguistic study focuses on nominal sentences used by a native Finnish speaker in a situation in which she and her partner speak English, Iraqi Arabic and Finnish. In Iraqi Arabic the copula is not used, while in standard Finnish and English it is. Our informant leaves out the copula in 57 of her 188 copular clauses. This cannot be explained by the use of Arabic, because in 37 cases the copula is left out in clauses that only include Finnish and English. Multiple causation is a term traditionally used in studies of language contact when referring to the co-occurrence of language-internal and contact-induced language change. This copula omission can be explained by multiple causation, as Arabic is present in the situation, and because the copula can sometimes be omitted in Finnish and English (e.g. in newspaper titles). Furthermore, the authors demonstrate that this is a case of situational multiple causation, by which they mean the co-occurrence of different situational factors that influence the linguistic structures that speakers use. The sequential analysis of the data reveals that copula omission can be motivated by a) the recycling of a prior speaker’s copula-free turns, b) teacher talk, c) speech topic, and d) foreigner talk. Interviews with the informant and her partner support this analysis.

see all

Series: Virittäjä. Kotikielen seuran aikakauslehti
ISSN: 0042-6806
ISSN-E: 2242-8828
ISSN-L: 0042-6806
Volume: 126
Issue: 1
Pages: 66 - 89
DOI: 10.23982/vir.107254
OADOI: https://oadoi.org/10.23982/vir.107254
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © 2022 Maria Frick, Hilda Holmi-Al-Mashhadan ja Kotikielen seura.