University of Oulu

Sipola, Sakari (2022) Katsaus yritystukiin kasvuyrittäjyyden toimintaympäriston näkökulmasta : taustaraportti Yritystukien tutkimusjaostolle. 75 s. Työ- ja Elinkeinoministeriö, Yritystukien tutkimusjaosto.

Katsaus yritystukiin kasvuyrittäjyyden toimintaympäriston näkökulmasta : taustaraportti Yritystukien tutkimusjaostolle

Saved in:
Author: Sipola, Sakari1
Organizations: 1Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Format: report
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022062248484
Language: Finnish
Published: Työ- ja Elinkeinoministeriö, Yritystukien tutkimusjaosto, 2022
Publish Date: 2022-06-22
Description:

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan suomalaista TKI-politiikkaa ja yritystukia innovaatioita kaupallistavien kasvuyritysten toimintaympäristön ja sen suorituskyvyn kehittämisen näkökulmasta. Suomesta pitäisi syntyä TKI-politiikan tukemana aiempaa enemmän globaaleilla markkinoilla johtavaan asemaan pyrkiviä ja sen saavuttavia startup-yrityksiä. Tätä voidaan edistää innovaatiopolitiikan avulla.

Raportissa muodostetaan kuva nykyisestä kasvuyrittäjyyden toimintaympäristöstä Suomessa. Lisäksi tarkastellaan globaalisti kehittyneen pääomasijoitteisen yrittäjyyden pelisääntöjä, joiden mukaan kansainvälisille markkinoille tähtäävät ja siellä johtavaa asemaa tavoittelevat startup-yritykset toimivat. Startup-yritysten rakentamiseen keskittynyttä toimijajoukkoa kuvataan termillä startup-teollisuus ja sen toimintaa jäsennetään voittajien rakentamisen prosessin avulla.

Raportin empiiriset havainnot muodostuvat Suomen lisäksi erityisesti Israelin ja soveltuvissa määrin Yhdysvaltojen Piilaakson startup-teollisuuksien historiallisen kehityksen ja etenkin nykytilan vertailusta. Tässä startup-kulttuurin merkityksen ymmärtäminen on keskeisessä roolissa.

Raportin lopussa esitetään useita politiikka- ja toimenpidesuosituksia maailman markkinoilla johtavaa asemaa tavoittelevien yritysten lukumäärän ja menestyksen kasvattamiseksi Suomessa. Suositukset jäsennetään seitsemään alalukuun ja muodostetaan pääosin Suomen ja Israelin startup-teollisuuksien vertailun löydösten perusteella.

see all

Pages: 1 - 75
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © 2022 Sakari Sipola ja Yritystukien tutkimusjaosto.