University of Oulu

Unkari-Virtanen, Leena, Ervasti, Marja, Ruippo, Matti & Seppänen, Mikko (2022) Luova musiikin tuottaminen musiikin opetuksessa ja opettajankoulutuksessa : suositus musiikkikasvattajien ja musiikkipedagogien koulutukseen. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat 45. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-346-6

Luova musiikin tuottaminen musiikin opetuksessa ja opettajankoulutuksessa : suositus musiikkikasvattajien ja musiikkipedagogien koulutukseen

Saved in:
Author: Unkari-Virtanen, Leena1; Ervasti, Marja2; Ruippo, Matti3;
Organizations: 1Metropolia
2Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
3Tampereen ammattikorkeakoulu
4Taideyliopisto, Sibelius-Akatemia
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022062850227
Language: Finnish
Published: Metropolia ammattikorkeakoulu, 2022
Publish Date: 2022-06-28
Description:

Tiivistelmä

Musiikin opetuksessa soivat kaikissa oppilaitoksissa opiskelijoiden omat sävellykset ja improvisaatiot. Opetussuunnitelmien perusteet nostivat vuosina 2014–2018 säveltämisen, improvisoinnin ja luovan musiikin tekemisen kaikkien musiikin oppijoiden oikeudeksi kaikissa eri koulumuodoissa. Muutos haastoi kaikki opettajat: miten opettaa jotakin sellaista, mitä ei ehkä itse tunne osaavansa?

Muutos haastoi paitsi opettajat uudistamaan opetustaan, myös musiikkialan opettajien koulutuksen. Olemme eri yliopistojen ja korkeakoulujen opettajankouluttajina koonneet Säveltämisen pedagogiikka eli Säpe-täydennyskoulutuksista suositukset säveltämisen ja luovan musiikin tuottamisen opettamiseen. Suositukset on kohdistettu erityisesti varhaiskasvattajien, luokan- ja musiikinopettajien sekä instrumenttipedagogien koulutukseen. Musiikkioppilaitoksissa voi olla myös säveltäminen omana oppiaineenaan. Sen opettaminen on rinnastettavissa muuhun erityistä ammatillista pätevyyttä edellyttävään opetukseen, esimerkiksi musiikkioppilaitosten tarjoamaan instrumenttiopetukseen.

Suositukset on teemoiteltu oppijan oikeuksiksi, ja ne kattavat erilaiset musiikin opettamisen muodot ja musiikin genret. Oppijan oikeuksien toteutumista turvaa nämä suositukset huomioiva pedagoginen koulutus, jota musiikkikasvattajia ja musiikkipedagogeja kouluttavat korkeakoulut ja yliopistot tarjoavat.

Julkaisu on tuotettu osana Säveltämisesen pedagogiikka eli Säpe-täydennyskoulutushanketta, jota rahoitti Opetushallitus. Koulutuksessa kehitettiin käytännön työkaluja säveltämisen ohjaamiseen digivälineillä. Hanketta toteutti Metropolia Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja Helsingin yliopiston opettajankoulutusyksikön kanssa vuosina 2016–2021.

see all

Series: Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. Mikrokirjat
ISSN: 2669-8056
ISSN-E: 2669-8323
ISSN-L: 2669-8056
ISBN: 978-952-328-346-6
Issue: 45
Type of Publication: D5 Text book, professional manual or guide or a dictionary
Field of Science: 6131 Theatre, dance, music, other performing arts
Subjects:
Copyright information: © Metropolia Ammattikorkeakoulu & tekijät, 2022. Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/