University of Oulu

Seitsonen, O., Fjellström, M. (2022). Habitation Sites and Herding Landscapes. In: Salmi, AK. (eds) Domestication in Action. Arctic Encounters. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98643-8_6

Habitation sites and herding landscapes

Saved in:
Author: Seitsonen, Oula1,2; Fjellström, Markus1,3,4
Organizations: 1Research Unit for History, Culture and Communications, University of Oulu, Finland
2Cultural Heritage Studies, University of Helsinki, Finland
3Archaeological Research Laboratory, Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University, Sweden
4Silvermuseet/INSARC, Arjeplog, Sweden
Format: article
Version: accepted version
Access: embargoed
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022070851488
Language: English
Published: Springer Nature, 2022
Publish Date: 2024-05-25
Description:

Abstract

In this chapter, we discuss the Sámi habitation site types connected with reindeer domestication and pastoralism, and their chronologies and spatial distributions. The changes in the archaeological site and feature types mirror the development of livelihoods over time, from hunter-herder society, with some domesticated animals and more tethered annual mobilities, to long-range nomadic reindeer pastoralism. The intra-site and inter-site spatialities also reflect the changes in the Sámi subsistence economy and land-use patterns, related to wider developments in the socioeconomic networks and broad-scale environmental changes.

see all

Abstrákta

Dat lohku gieđahallá bohcco domestikašuvnna ja sápmelaččaid orrunbáikkiid, mat laktásit boazodoalu gárggiideapmái, earenoamážit daid kronologiijai ja sajiid juohkáseapmái. Arkeologalaš čuozáhattiippaid nuppástusat áiggis speadjalastet ealáhusain dáhpáhuvvan earáhuvvamiid sirdásettiin bivddus ja smávvahápmasaš, johtima dáfus rájálaš boazodoalus ollesmihttosaš siiddastallamii. Sadjegeavaheapmi sihke orrunbáikkiin ja daid gaskkas speadjalastá sápmelaš ealáhusaid ja eanangeavahusa earáhuvvamiid, mat laktáse viiddit servodatlaš, ekonomalaš ja birrasa earáhuvvamiidda.

see all

Tiivistelmä

Tämä luku käsittelee poron domestikaatioon ja poronhoidon kehittymiseen liittyviä saamelaisten asuinpaikkoja, etenkin niiden kronologiaa ja alueellista jakautumista. Arkeologisten kohdetyyppien muutokset ajassa heijastelevat elinkeinoissa tapahtuneita muutoksia siirryttäessä metsästyksestä ja keräilystä sekä pienimuotoisesta, liikkuvuudeltaan rajautuneesta, poronhoidosta täysmittaiseen poropaimentolaisuuteen. Tilankäyttö sekä asuinpaikoilla että niiden välillä heijastelee saamelaisten elinkeinojen ja maankäytön muutoksia, jotka liittyivät laajempiin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja ympäristöllisiin muutoksiin.

see all

Series: Arctic encounters
ISSN: 2730-6488
ISSN-E: 2730-6496
ISSN-L: 2730-6488
ISBN: 978-3-030-98643-8
ISBN Print: 978-3-030-98642-1
Pages: 153 - 186
DOI: 10.1007/978-3-030-98643-8_6
OADOI: https://oadoi.org/10.1007/978-3-030-98643-8_6
Host publication: Domestication in action : past and present human-reindeer interaction in northern Fennoscandia
Host publication editor: Salmi, Anna-Kaisa
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Funding: This project received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 756431) and the Academy of Finland (project number 308322).
EU Grant Number: (756431) DOMESTICATION - Domestication in Action - Tracing Archaeological Markers of Human-Animal Interaction
Academy of Finland Grant Number: 308322
Detailed Information: 308322 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © 2022 The Author(s), under exclusive license to Springer Nature Switzerland AG.