University of Oulu

Anttila S., Määttä J., Oura P., Arokoski J. & Karppinen J. (2022). Iskiasoirepotilas perusterveydenhuollossa. Duodecim, 138(16), 1395-1402.

Iskiasoirepotilas perusterveydenhuollossa

Saved in:
Author: Anttila, Sanna1,2; Määttä, Juhani3,4; Oura, Petteri3,5,6;
Organizations: 1Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Kuntoutus- ja kipupoliklinikka, Kymsote
3Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Medical Research Center, OYS ja Oulun yliopisto
4Loisto Terveys
5Oikeuslääketieteen osasto, Helsingin yliopisto
6Oikeuslääkintäyksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki
7HUS, sisätaudit ja kuntoutus, kuntoutuksen linja ja Helsingin yliopisto
8Työterveyslaitos, Oulu
9Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022100360851
Language: Finnish
Published: Suomalainen lääkäriseura Duodecim, 2022
Publish Date: 2022-10-03
Description:

Tiivistelmä

Iskiasoire eli hermoperäinen alaraajan säteilyoire aiheuttaa erityisesti kroonistuessaan merkittävää työ- ja toimintakyvyttömyyttä sekä kustannuksia niin yhteiskunnalle kuin terveydenhuollollekin. Iskiasoireen etiologia vaikuttaa monitekijäiseltä, ja monien elintapatekijöiden on todettu lisäävän sen riskiä. Merkittävässä osassa tapauksista iskiasoireen taustalla on hermojuurta painava välilevypullistuma tai -tyrä. Mahdollinen lannerangan magneettikuvauslöydös tulee aina suhteuttaa potilaan anamneesiin ja kliinisiin löydöksiin. Iskiasoire hoidetaan yleensä konservatiivisesti, missä korostuu aktiivisena pysymisen merkitys. Iskiasoireen ennuste on hyvä, mutta osan potilaista oireet voivat pitkittyä. Tutkimusnäyttö konservatiivisten hoitomuotojen kuten fysioterapian tai lääkityksen vaikuttavuudesta on niukkaa. Iskiasoireesta kärsivän potilaan ensisijainen hoitovastuu on perusterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa, mutta lisätutkimusten tai kajoavien hoitojen tarpeen arviointia varten potilas tulee lähettää erikoissairaanhoitoon.

see all

Series: Duodecim. Lääketieteellinen aikakauskirja
ISSN: 0012-7183
ISSN-E: 2242-3281
ISSN-L: 0012-7183
Volume: 138
Issue: 16
Pages: 1395 - 1402
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 3121 General medicine, internal medicine and other clinical medicine
Subjects:
Copyright information: © 2022 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.