University of Oulu

Toikkanen, Jarkko (2022) Kirjallisuuden intermediaalinen kokemus : H.P. Lovecraftin "Pickman’s Model". Teoksessa: Piippo, Laura & Kilpiö, Juha-Pekka (toim.) Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja: Vol 132. Intermediaalinen kirjallisuus (s.103-127), Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9386-3

Kirjallisuuden intermediaalinen kokemus : H.P. Lovecraftin ”Pickman’s Model”

Saved in:
Author: Toikkanen, Jarkko1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022101061481
Language: Finnish
Published: Jyväskylän yliopisto, 2022
Publish Date: 2022-10-10
Series: Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja
ISSN: 1457-6899
ISSN-L: 1457-6899
ISBN: 978-951-39-9386-3
Issue: 132
Pages: 103 - 127
Host publication: Intermediaalinen kirjallisuus
Host publication editor: Piippo, Laura
Kilpiö, Juha-Pekka
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 518 Media and communications
611 Philosophy
6122 Literature studies
Subjects:
Funding: Käsillä olevan artikkelin kirjoittamista ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Akatemia (projektinumero 285144, ”The Literary in Life: Exploring the Boundaries between Literature and the Everyday”). Tekijä kiittää Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisusarjan nimettömiä arvioijia heidän arvokkaista kommenteistaan.
Copyright information: © Tekijät ja Nykykulttuurin tutkimuskeskus