University of Oulu

Hellsten, S., Suorsa, T., & Muukkonen, H. (2022). ”Tuottaaks meidän toiminta oikeesti hyvinvointia ja jaksamista?” – Opiskeluhuoltoryhmän ammattilaisten tulkinnat työn tavoitteista ja mahdollisuuksista yhteistyötä muovaamassa. Kasvatus, 52(3), 334–346. https://doi.org/10.33348/kvt.112599 (Original work published 6. joulukuuta 2021)

”Tuottaaks meidän toiminta oikeesti hyvinvointia ja jaksamista?” : opiskeluhuoltoryhmän ammattilaisten tulkinnat työn tavoitteista ja mahdollisuuksista yhteistyötä muovaamassa

Saved in:
Author: Hellsten, Susanna1; Suorsa, Teemu1; Muukkonen, Hanni1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022111866155
Language: Finnish
Published: Koulutuksen tutkimuslaitos, 2021
Publish Date: 2022-12-08
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin kahdessa peruskoulun monialaisessa opiskeluhuoltoryhmässä käytyjä keskusteluja oppilaiden hyvinvoinnin edistämisestä hyödyntäen subjektitieteellisen (Holzkamp 2013) ja systeemisen psykologian (Järvilehto 2009) käsitteistöä ja menetelmällisiä periaatteita. Keskusteluihin osallistui yhteensä 30 eri ammattiryhmien ja tahojen toimijaa. Analysoimme käytyjä keskusteluja jatkuvan vertailun menetelmällä ja perusteluanalyysilla tunnistaen erilaisia tulkintoja opiskeluhuoltotyön tavoitteista ja peilaten näitä opiskeluhuoltotyölle lainsäädännössä ja opetussuunnitelmassa asetettuihin yleisiin tavoitteisiin. Tunnistimme aineistosta kolmenlaisia olosuhteita, joista ammattilaiset keskustelevat: 1) olosuhteet, joiden muuttaminen on vaikeaa, 2)olosuhteet, joita koetaan voitavan muuttaa oman ammattiryhmän yhteisenä toimintana ja 3)olosuhteet, joiden muuttamiseksi kytkeydytään yhteiseen toimintaan yli ammattirajojen. Tulosten mukaan ammattilaisten puheesta tunnistetut osallisten tavoitteet tai toimintaperusteet eivät juuri muutu keskustelun aikana. Pedagogisten ammattilaisten tulkinnat ja tavoitteet näyttivä määrittelevän keskustelun yhteistä suuntaa. Opiskeluhuollon ammattilaiset ja muut toimijat näyttivät eri tavoin sovittautuvan näihin tulkintoihin. Moniammatillisessa yhteistyössä ei aina pystytä hyödyntämään osallisten asiantuntemusta täysimääräisesti. Oppilashuollon ja ohjauksen tukena olevia moniammatillisen yhteistyön rakenteita on syytä tarkastella kriittisesti ja kehittää.

see all

Series: Kasvatus
ISSN: 0022-927X
ISSN-L: 0022-927X
Volume: 52
Issue: 3
Pages: 334 - 346
DOI: 10.33348/kvt.112599
OADOI: https://oadoi.org/10.33348/kvt.112599
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2021 Kirjoittajat & Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry