University of Oulu

Puutio, E., Huuki, T., Pihkala, S. & Lehmusniemi A. (2021). Taidelähtöiset menetelmät ja queerit tyttökietoumat alakouluikäisten suhdekulttuureissa. Nuorisotutkimus 39(3), s.58-74. Helsinki: Nuorisotutkimusseura ry. https://journal.fi/nuorisotutkimus/issue/download/8458/1490

Taidelähtöiset menetelmät ja queerit tyttökietoumat alakouluikäisten suhdekulttuureissa

Saved in:
Author: Puutio, Eveliina1; Huuki, Tuija1; Pihkala, Suvi1;
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022112266404
Language: Finnish
Published: Nuorisotutkimusseura, 2021
Publish Date: 2022-11-22
Description:

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelemme orastavia romanttisia suhdekulttuureja lapsuuden ja nuoruuden rajapinnoilla keskittyen erityisesti niistä etäisyyden ottamiseen tyttöjen näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto on tuotettu 2010-luvun jälkipuoliskolla eräässä pohjoissuomalaisen kaupungin alakoulussa yhdessä viidesluokkalaisten tyttöjen kanssa. Hyödyntämällä feministisiä uusmaterialistisia ja posthumanistisia sekä taidelähtöisiä teoreettis-metodologisia välineitä rakennamme analyysissa kolme materiaalis-diskursiivista queeria tyttökietoumaa. Niiden avulla havainnollistamme, kuinka ulkonäkö, ruumiillisuus ja heteroseksuaalisten suhteiden epäseksualisointi kietoutuivat toisiinsa tavoilla, jotka mahdollistivat tyttöjen etäisyyden ottamisen romanttissävytteisistä suhdekulttuureista. Osoitamme myös, miten lyhytelokuvan valmistaminen taidelähtöisenä lähestymistapana mahdollisti heteronormatiivisille suhdetapaisuuksille vaihtoehtoisten visioiden kehkeytymisen. Tutkimus tekee näkyväksi esiteini-ikäisten koululaisten keskuudessa jo olemassa olevia (hetero)normatiivisuutta haastavia suhteisuuden käytäntöjä. Lisäksi se tuo esiin taidelähtöisten menetelmien pedagogisia ja metodisia mahdollisuuksia varhaisnuorten suhdekulttuurien tutkimuksessa ja käsittelyssä sekä väkivallattomien koulukulttuurien kehittämisessä.

see all

Series: Nuorisotutkimus
ISSN: 0780-0886
ISSN-E: 2814-9467
ISSN-L: 0780-0886
Volume: 39
Issue: 3
Pages: 58 - 74
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © Nuorisotutkimusseura ry.