University of Oulu

Silvola, A., Gerdimiene, E., Pursiainen, J., Rusanen, J., & Muukkonen, H. (2022). Oppimisanalytiikka ja eettiset kysymykset: Laadullinen meta-analyysi. Kasvatus, 52(2), 235–248. https://doi.org/10.33348/kvt.111448 (Original work published 24. syyskuuta 2021)

Oppimisanalytiikka ja eettiset kysymykset : laadullinen meta-analyysi

Saved in:
Author: Silvola, Anni1; Gerdimiene, Egle1; Pursiainen, Jouni1;
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022112266502
Language: Finnish
Published: Koulutuksen tutkimuslaitos, 2021
Publish Date: 2022-11-22
Description:

Abstrakti

Oppimisanalytiikan eettiset kysymykset ovat herättäneet laajaa kiinnostusta viimeaikaisessa tutkimuksessa. On tunnistettu, että eettiset kysymykset sisältävät ristiriitaisuuksia, eivätkä nykyiset ohjeistukset tarjoa riittävästi tukea eettisten kysymysten ratkomiseen eri konteksteissa. Tämä artikkeli jäsentää oppimisanalytiikan eettisiä kysymyksiä ja niiden ratkaisuehdotuksia tarkastelemalla, 1) millaisten viitekehysten avulla eettisiä kysymyksiä on jäsennetty aiemmissa tutkimuksissa, sekä 2) millaisia eettisiä haasteita ja niiden ratkaisuehdotuksia on tunnistettu oppimisanalytiikan eri toimijatasoilla. Tulosten perusteella lainsäädännön näkökulmien hyödyntäminen viitekehyksenä on ollut jäsentynyttä, ja toimijatasoilla eettisiä haasteita on tarkasteltu eniten instituutioiden näkökulmasta. Oppimisanalytiikan taustalla vaikuttavien arvojen ja epistemologisten käsitysten tekeminen näkyviksi sekä oppimisen tutkimuksen linkittäminen eettisten kysymysten tarkasteluun nousivat tärkeiksi kehittämiskohteiksi. Lisäksi opiskelija- ja henkilökuntatason näkökulmien tarkastelu tarkentaa eettisten kysymysten tarkastelua ja tuo uusia näkökulmia niiden ratkaisemiseen eri käyttökonteksteissa.

see all

Series: Kasvatus
ISSN: 0022-927X
ISSN-L: 0022-927X
Volume: 52
Issue: 2
Pages: 235 - 248
DOI: 10.33348/kvt.111448
OADOI: https://oadoi.org/10.33348/kvt.111448
Type of Publication: A2 Review article in a scientific journal
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2021 Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry.