University of Oulu

Tukiainen, H. Toivanen, M, & Lehtonen, E. (2022). Geodiversiteetti on elottoman luonnon monimuotoisuutta. Geologi, 74(1), 20-27. https://www.geologinenseura.fi/sites/geologinenseura.fi/files/geologi_-_artikkelit/geologi_2022_1_3_tukiainen_ym_geodiversiteetti.pdf

Geodiversiteetti on elottoman luonnon monimuotoisuutta

Saved in:
Author: Tukiainen, Helena1; Toivanen, Maija1; Lehtonen, Elina2
Organizations: 1Maantieteen tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto
2Geotieteiden ja maantieteen osasto, Helsingin yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022120268760
Language: Finnish
Published: Suomen geologinen seura, 2022
Publish Date: 2022-12-02
Description:

Tiivistelmä

Geodiversiteetistä kuulee nykyään puhuttavan useissa eri asiayhteyksissä. Termiä käytetään niin tieteellisessä keskustelussa kuin luonnonsuojelussa ja matkailussa. Tässä artikkelissa käydään tiiviisti läpi geodiversiteetti-termin kehityskaari 1990-luvun alusta nykypäivän tilanteeseen. Geodiversiteettiä voidaan mitata monin eri tavoin, ja artikkelissa esitellään Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössäkin käytetty tapa laskea georunsautta paikkatietoaineistojen avulla. Geodiversiteetti on erityisen ajankohtainen teema tänä vuonna, sillä 6. lokakuuta pääsemme viettämään ensimmäistä kertaa kansainvälistä geodiversiteetin päivää.

see all

Summary

Geodiversity is the diversity of the non-living nature. Geodiversity is the non-living diversity of the Earth surface and sub-surface, or the diversity of rocks, soils, hydrology, geomorphology and topography. The term has been in use since 1990s, but it is yet an evolving geoscientific paradigm, and there still are no unified ways to measure geodiversity. The geodiversity research at the University of Oulu, Geography Research Unit, has been focusing in exploring geodiversity with the scope in nature conservation approaches. In this article, we will introduce how geodiversity information can be calculated from spatial data derived from open-access GIS databases. Developing the geodiversity framework further is essential in the midst of global environmental change. The establishment of International Geodiversity Day (occurring on the 6th October 2022 for the first time) and the activity of the International Association for the Conservation of the Geological Heritage (ProGEO) are of great importance for this development and in spreading the knowledge on geodiversity to wider audiences.

see all

Series: Geologi
ISSN: 0046-5720
ISSN-L: 0046-5720
Volume: 74
Issue: 1
Pages: 20 - 27
Type of Publication: D1 Article in a trade journal
Field of Science: 1172 Environmental sciences
1171 Geosciences
Subjects:
Copyright information: © 2022 Kirjoittajat.