University of Oulu

Jalagin, S. (2021). Pelon ja toivon rajalla : itäkarjalaisten pakolaisuus Suomesta Ruotsiin toisen maailmansodan jälkeen. Historiallinen aikakauskirja 119(1), s.22-35.

Pelon ja toivon rajalla : itäkarjalaisten pakolaisuus Suomesta Ruotsiin toisen maailmansodan jälkeen

Saved in:
Author: Jalagin, Seija1,2
Organizations: 1Oulun yliopisto
2Turun yliopisto
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022120869901
Language: Finnish
Published: Suomen Historiallinen Seura, 2021
Publish Date: 2022-12-08
Series: Historiallinen aikakauskirja
ISSN: 0018-2362
ISSN-L: 0018-2362
Volume: 119
Issue: 1
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Funding: Tämä artikkeli on kirjoitettu Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa ’Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit’ (310855).
Academy of Finland Grant Number: 310855
Detailed Information: 310855 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © Suomen Historiallinen Seura.