University of Oulu

Nisula, R., & Salmi, A. (2022). Puurakentamisella kestävyyttä: Analyysi verkkokeskustelujen kuluttajanäkemyksistä. Alue Ja Ympäristö, 51(1), 79–94. https://doi.org/10.30663/ay.109144

Puurakentamisella kestävyyttä : analyysi verkkokeskustelujen kuluttajanäkemyksistä

Saved in:
Author: Nisula, Reetta1; Salmi, Asta2
Organizations: 1Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Vaasan yliopisto
2Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022121571794
Language: Finnish
Published: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura, 2022
Publish Date: 2022-12-15
Description:

Tiivistelmä

Puurakentaminen on keino torjua ilmastonmuutosta ja edistää kestävää rakentamista. Valtio onkin pyrkinyt edistämään puun käyttöä ja asettanut mm. julkiselle puurakentamiselle kansalliset tavoitteet. Erityisesti suuria ja monikerroksisia puurakennuksia toivotaan Suomeen lisää. Suurista puurakennuksista on kuitenkin toistaiseksi saatavilla suhteellisen vähän tietoa. Tämä tutkimus tarkastelee kuluttajien näkemyksiä puurakentamisesta ja pohtii, miten puurakentamiseen liittyvää viestintää eri kuluttajaryhmille voidaan edistää. Aineistona on puurakentamista koskevien uutisten verkkokeskustelut vuonna 2020. Kuluttajanäkemysten perusteella on tyypitelty kuusi erilaista kuluttajaryhmää. Tutkimus antaa suosituksia siitä, kuinka viestiä puurakentamisesta kullekin kuluttajatyypille. Ekologisuuteen uskovat ovat tietoisia puurakentamisen ekologisuudesta, mutta heille kannattaa viestiä myös muista monikerroksisen puurakennuksen ominaisuuksista. Ekologisuutta epäilevät tarvitsevat selkeää tietoa puurakentamisen ekologisuuseduista. Rakennuksen kestävyydestä huolestuvilla epäilyksiä on mm. monikerroksisten puurakennusten paloturvallisuudesta. Heille voidaan antaa realistista tietoa vahinkojen mahdollisuudesta sekä rakennuksen kaikista ominaisuuksista pitkällä aikavälillä. Hinnasta huolestuvat pitävät monikerroksisia puurakennuksia kalliina. Heille täytyy viestiä hinnoista ja ylläpitokustannuksista läpinäkyvästi ja muihin rakennustapoihin vertaillen. Visuaalisuudesta pitäviä miellyttää puurakennusten ulkonäkö ja estetiikka. Visuaalisuutta arvostaville voidaan esimerkiksi tarjota vierailuja puurakennuksiin ja hyödyntää viestinnässä kuvia ja videoita. Puun luontaisia ominaisuuksia arvostaville tärkeää on mm. puurakennusten hengittävyys ja asumismukavuus, ja heille sopii puurakennusten muista ominaisuuksista kertominen. Tutkimus tuo ilmi niin kielteisiä kuin myönteisiäkin kuluttajanäkemyksiä puurakennuksista ja osoittaa tarpeen lisätä tietoa ja viestintää, jos puurakentamista halutaan edistää.

see all

Abstract

Wood construction is a tool for tackling the challenges of climate change and advancing more sustainable construction. In Finland, the state has actively promoted wood construction as well. In order to change take place, actors at broad fronts need to become active and adopt positive attitudes towards wood construction. This study analyzes five news articles focusing on wood construction and published in leading Finnish medias, together with online discussions connected to them. These online discussions reflect current consumer views on the topic. As a result, six consumer groups are identified: ecologically-oriented, ecologically-sceptics, those concerned with the building-sustainability, those concerned with price, visually-oriented and those appreciating wood characteristics. The study draws implications for addressing each group when communicating about wood construction.

see all

Series: Alue ja ympäristö
ISSN: 1235-4554
ISSN-E: 2242-3451
ISSN-L: 1235-4554
Volume: 51
Issue: 1
Pages: 79 - 94
DOI: 10.30663/ay.109144
OADOI: https://oadoi.org/10.30663/ay.109144
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 512 Business and management
212 Civil and construction engineering
Subjects:
Copyright information: © 2022 Reetta Nisula, Asta Salmi. Tämä työ on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Julkinen -lisenssillä.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/