University of Oulu

Autti, O. (2022). Ympäristötrauma – vesivoiman muuttaman jokiympäristön vaikutukset koettuun hyvinvointiin. Sosiologia, 59(2), 94–109. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiologia/article/view/124647

Ympäristötrauma : vesivoiman muuttaman jokiympäristön vaikutukset koettuun hyvinvointiin

Saved in:
Author: Autti, Outi
Format: article
Version: accepted version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022122173023
Language: Finnish
Published: Westermarck-seura, 2022
Publish Date: 2022-12-21
Description:

Abstrakti

Tarkastelen artikkelissani, miten etenkin äkilliset muutokset elinympäristössä voivat uhata hyvinvointia ja aiheuttaa pitkäkestoista oireilua, jota kutsun ympäristötraumaksi. Ympäristötrauman laukaisee fyysistä ympäristöä muuttava tapahtuma, joka loukkaa henkilökohtaista paikkasuhdetta, ja laajenee herkästi muillekin elämän osa-alueille. Tutkin ympäristötrauman ilmenemistä ja sen piirteitä Kemijoen ja Iijoen varrella keräämäni haastatteluaineiston avulla. Haastattelemani ihmiset ovat kokeneet vesivoimarakentamisen seurauksena dramaattisia muutoksia fyysisessä, kulttuurisessa ja sosiaalisessa ympäristössään. Tutkin sitä, miten kertojat ovat kokeneet ympäristönsä muutokset, miten niihin on suhtauduttu perheissä ja yhteisöissä sekä sitä, millaisia hyvinvointivaikutuksia ympäristömuutoksilla on koettu olevan. Tutkimus tuo uutta tietoa ympäristön merkityksestä ihmisen elämään ja kokemuksiin. Haastatellut pitivät jokien muutosta sodan tuhojen kaltaisena. Jokien patoaminen horjutti asukkaiden hyvinvointia aiheuttaen pitkään jatkunutta masennusta, unettomuutta ja ahdistusta. Aineistoni osoittaa, että ympäristötraumaa leimaa katkonaisuus, hiljaisuus ja viive. Se voi siirtyä eteenpäin seuraavalle sukupolvelle ja yhteisön jäsenten välillä sosiaalisesti välitetyssä prosessissa. Rakennetuilla jokialueilla ympäristötrauma on ollut patoutunutta, ja vasta viime vuosina sille on löytynyt tilaa ja ymmärrystä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

see all

Series: Sosiologia
ISSN: 0038-1640
ISSN-E: 2670-1375
ISSN-L: 0038-1640
Volume: 59
Issue: 2
Pages: 94 - 109
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 5141 Sociology
519 Social and economic geography
Subjects:
Copyright information: © The westermarck society ry. Kustantajan versio artikkelista luettavissa osoitteessa https://journal.fi/sosiologia/article/view/124647.