University of Oulu

Mäntyjärvi, Marjo; Viljamaa, Elina; Puroila, Anna-Maija (2022) Suhteissa muovautuvat johtajuudet yksityisen varhaiskasvatuksen johtajien moniäänisissä kertomuksissa. Journal of early childhood education research, 11 (2), 174–196. https://journal.fi/jecer/article/view/119512

Suhteissa muovautuvat johtajuudet yksityisen varhaiskasvatuksen johtajien moniäänisissä kertomuksissa

Saved in:
Author: Mäntyjärvi, Marjo1; Viljamaa, Elina1; Puroila, Anna-Maija1
Organizations: 1Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301102165
Language: Finnish
Published: Suomen varhaiskasvatus, 2022
Publish Date: 2023-01-10
Description:

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan yksityisen varhaiskasvatuksen johtajuutta erilaisissa suhteissa muovautuvana ilmiönä. Tutkimuksessa on haastateltu erilaisissa johtajuuspositioissa olevia yksityisen varhaiskasvatuksen johtajia eri puolilta Suomea. Dialogisen analyysin avulla tunnistetaan haastatteluista johtajien puhuvan johtajuudesta suhteessa itseensä, elämänkulkuun, substanssiin, työhön, sidosryhmiin ja yhteiskuntaan. Johtajien puheissa erottuu kolme erilaista johtajuuskertomusta; elämäntapajohtajuus, tasapainoileva johtajuus ja kehittämisjohtajuus.

see all

Abstract

The article examines the leadership of private early childhood education as a phenomenon that is shaped in different relations. The study draws on interviews with managers of private early childhood education in different leadership positions from across Finland. Dialogical analysis is used to identify narratives from interviews in which leaders talk about leadership in relation to themselves and their life course, substance, work, stakeholders, and society. Three different leadership narratives are discussed: leadership as a way of life, balancing leadership and developmental leadership.

see all

Series: Journal of early childhood education research
ISSN: 2323-7414
ISSN-E: 2323-7414
ISSN-L: 2323-7414
Volume: 11
Issue: 2
Pages: 174 - 196
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © 2022 Marjo Mäntyjärvi, Elina Viljamaa ja Anna-Maija Puroila. Peer-review under responsibility of the editorial board of the journal. Publication of the article in accordance with the Creative Commons Non-Commercial license. ISSN 2323-7414; ISSN-L 2323-7414 online.Suomen Varhaiskasvatus ry –Early Childhood Education Association Finland.
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/