University of Oulu

Majlander, S., Lehtonen, J., Luopa, P., Sares-Jäske, L., Teräsaho, M., Vihtari, J., Nenonen, T., Hyvärinen, A., & Klemetti, R. (2022). Sateenkaarinuoret poikkeusaikana. Teoksessa M. Kekkonen, M. Gissler, P. Känkänen, & A.-M. Isola (toim.), Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan : Nuorten elinolot -vuosikirja 2022 (s. 179-196). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Sateenkaarinuoret poikkeusaikana

Saved in:
Author: Majlander, Satu1,2; Lehtonen, Jukka3,4,2; Luopa, Pauliina2;
Organizations: 1Tampereen yliopisto
2Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
3Helsingin yliopisto
4Oulun yliopisto
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301122524
Language: Finnish
Published: Nuorisotutkimusverkosto, 2022
Publish Date: 2023-01-12
Series: Nuorten elinolot -vuosikirja
ISSN: 1458-4220
ISSN-L: 1458-4220
ISBN: 978-952-343-937-5
ISBN Print: 978-952-343-938-2
Issue: 14
Pages: 179 - 196
Host publication: Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan : Nuorten elinolot -vuosikirja 2022
Host publication editor: Kekkonen, Marjatta
Gissler, Mika
Känkänen, Päivi
Isola, Anna-Maria
Type of Publication: A3 Book chapter
Field of Science: 5141 Sociology
Subjects:
Copyright information: © Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.