University of Oulu

Reito, A., Sanmark, E., Tuovinen, T., Seppälä, T. T., Kuitunen, I., Ponkilainen, V., Ekman, E., & Kauppila, J. H. (2022). Toisiolaki – lääketieteellisen tutkimuksen mahdollistaja vai tukahduttaja? Suomen lääkärilehti, 77(7-8), e30589.

Toisiolaki : lääketieteellisen tutkimuksen mahdollistaja vai tukahduttaja?

Saved in:
Author: Reito, Aleksi1; Sanmark, Enni2,3; Tuovinen, Timo4,5;
Organizations: 1Tampereen yliopistollinen sairaala, Tules-keskus
2Hus, Pää- ja kaulakeskus
3Helsingin yliopisto
4Oulun yliopisto, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja teknologian tutkimusyksikkö (MIPT)
5OYS
6Hus Vatsakeskus, gastroenterologinen kirurgia
7Mikkelin keskussairaala, lastentautien yksikkö
8Itä-Suomen yliopisto
9Keski-Suomen Keskussairaala Nova, ortopedia ja traumatologia
10Turun yliopistollinen keskussairaala, ortopedia ja traumatologia
11Oulun yliopistollinen sairaala, gastroenterologinen kirurgia
12Oulun Yliopisto
13Karolinska Institutet
14Karolinska Universitetssjukhus, Upper GI Surgery
Format: article
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202301122709
Language: Finnish
Published: Suomen lääkäriliitto, 2022
Publish Date: 2023-01-12
Description:

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Suomessa tuli 1.5.2019 voimaan niin sanottu toisiolaki eli Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Kyselytutkimuksemme tarkoitus oli selvittää kliinikkotutkijoiden kokemuksia toisiolain vaikutuksista ja käytännön toteutuksesta.

Menetelmät: Suomalaisia kliinikkotutkijoita pyydettiin arvioimaan Webropol-alustalla toisiolain aiheuttamia aikataulumuutoksia, talousvaikutuksia, tutkimusyhteistyössä tapahtuneita muutoksia, mahdollisia esteitä ja hyötyjä lain voimaantuloon liittyen sekä muita lain aiheuttamia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia.

Tulokset: Vastaajista (n = 430) 64,4 % raportoi, että tutkimustoiminnan kustannukset ovat nousseet toisiolain mukana. Vastaajista 38,4–45,6 % oli jättänyt tutkimusprojekteja käynnistämättä joko lupahakemuksen hinnan tai etäkäyttöympäristön kustannusten sekä sen käyttövaatimuksen vuoksi.

Päätelmät: Tutkimuksemme perusteella on syytä epäillä, että toisiolain soveltaminen vaikuttaa heikentävästi julkaisujen määrään ja laatuun ja heikentää Suomen kilpailukykyä etenkin tutkijalähtöisessä tutkimuksessa. Toisiolain seuraukset kohdistuvat erityisesti suomalaisiin potilaisiin, heidän hoitonsa laatuun sekä hoidon tasavertaisuuteen.

see all

Abstract

Background: The Act on the Secondary Use of Health and Social Data (Secondary Use Act) came into effect in Finland in May 2019. The purpose of our survey was to evaluate clinical researchers’ experiences with the implementation and effects of the act.

Methods: The survey, directed to clinical researchers in Finland, was conducted on the Webropol platform. The respondents evaluated the effects and consequences of the Secondary Use Act, including scheduling, financing, and collaborating in research. Potential benefits, barriers and other positive and negative effects of this act were also assessed.

Results: A total of 430 respondents completed the survey. Of these, 64.4% reported higher costs of research following implementation of the Secondary Use Act while 38.4–45.6% of respondents reported that the act had prevented starting new research projects due to application costs, demand for the use of remote access and mandatory costs associated with its use.

Conclusions: According to our survey, the Secondary Use Act has had alarming effects and consequences in Finnish clinical research, reducing the number of research outputs, the quality of research, and the competitiveness of Finnish research internationally, especially in researcher-driven science. The consequences of the Secondary Use Act negatively impact Finnish patients, quality of care, and equality of care.

see all

Series: Lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
ISSN-E: 2489-7434
ISSN-L: 0039-5560
Volume: 77
Issue: 7-8
Article number: e30589
Type of Publication: A1 Journal article – refereed
Field of Science: 3111 Biomedicine
Subjects:
Copyright information: © Lääkärilehti 2022.